GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
 Poetikalar/4540020
Dersin Adı:  Poetikalar
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenci poetikayı tanır, onun edebiyattaki yerini ve önemini kavrar.
Türk ve dünya edebiyatındaki belli başlı poetikaları tanır.
Poetik metinleri incelemesini öğrenir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Poetika nedir?
2. Hafta  Türk ve Dünya edebiyatında ilk örnekleri
3. Hafta  Aristoteles poetika’sındaki başlıca kavramlar
4. Hafta  Türk edebiyatındaki belli başlı poetikaların tespiti, tasnifi ve incelenmesi
5. Hafta  Tanzimat dönemindeki poetik metinler
6. Hafta  R. Mahmut Ekrem’in Poetikası
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Cumhuriyet dönemindeki poetik metinler
9. Hafta  Haşim’in şiir poetikası, edebiyatımızdaki yeri ve önemi
10. Hafta  Tanpınar’ın Poetikası
11. Hafta  Garip şiiri ve poetikası
12. Hafta  İkinci Yeni’de Poetik metinler
13. Hafta  Poetik metinlerdeki ortak arayışlar
14. Hafta  Genel değerlendirme
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
7
70
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
8
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
5
5
 Sunu hazırlama
1
10
10
 Sunum
1
5
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
11
11
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
18
18
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
201
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Türk Dili ve Edebiyatı eğitimindeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmeX
2
Türk Dili ve Edebiyatı hakkında doktora düzeyinde güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olmaX
3
Türk Dili ve Edebiyatı metinlerini, disiplinler arası yaklaşımla araştırıp açıklayabilme ve yeni bilgiler üretebilmeX
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile kültürünün araştırılması ve öğretiminde güncel bilgi ve becerilere sahip olmaX
5
Türk Dili ve Edebiyatı konularına ve eğitimine yeni bilgilerle sistematik bir biçimde yaklaşabilmeX
6
Alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilmeX
7
Alanındaki fikirlerin eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilmeX
8
Alanındaki problemleri saptama, tanımlama, tartışma ve çözüm üretebilmeX
9
Alanında özgün çalışmalar yaparak bilime katkıda bulunabilmeX
10
İnceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde çağdaş bilgi ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Ülkü GÜRSOY)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/ugursoy)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ugursoy@gazi.edu.tr)