GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
 Eski Türk Edebiyatında Şiir İncelemeleri/4540017
Dersin Adı:  Eski Türk Edebiyatında Şiir İncelemeleri
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenci Eski Türk edebiyatının manzum metinlerinin tür ve şekil özelliklerini, tahlil yöntemlerini bilir ve uygular.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Poetika, üslup, ahenk vb. temel kavramlar
2. Hafta  Edebî sanatların ve veznin şiirdeki fonksiyonları
3. Hafta  Manzum metin incelemelerinde ahengi sağlayan unsurlar olarak tekrarların ve veznin önemi
4. Hafta  Şerh ve tahlil çalışmalarının tanıtımı ve genel değerlendirmesi
5. Hafta  Manzum metinleri yorumlamada yeni yöntem ve yaklaşımlar
6. Hafta  İnceleme için metin seçimi
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Şiir İncelemeleri
9. Hafta  Şiir İncelemeleri
10. Hafta  Şiir İncelemeleri
11. Hafta  Şiir İncelemeleri
12. Hafta  Şiir İncelemeleri
13. Hafta  Şiir İncelemeleri
14. Hafta  Şiir İncelemeleri
15. Hafta  Şiir İncelemeleri
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
15
105
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
7
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
5
5
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
191
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Türk Dili ve Edebiyatı eğitimindeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmeX
2
Türk Dili ve Edebiyatı hakkında doktora düzeyinde güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olmaX
3
Türk Dili ve Edebiyatı metinlerini, disiplinler arası yaklaşımla araştırıp açıklayabilme ve yeni bilgiler üretebilmeX
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile kültürünün araştırılması ve öğretiminde güncel bilgi ve becerilere sahip olmaX
5
Türk Dili ve Edebiyatı konularına ve eğitimine yeni bilgilerle sistematik bir biçimde yaklaşabilmeX
6
Alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilmeX
7
Alanındaki fikirlerin eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilmeX
8
Alanındaki problemleri saptama, tanımlama, tartışma ve çözüm üretebilmeX
9
Alanında özgün çalışmalar yaparak bilime katkıda bulunabilmeX
10
İnceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde çağdaş bilgi ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. CEMAL KURNAZ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/ckurnaz)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ckurnaz@gazi.edu.tr)