GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Sözlük Bilimİ/4540003
Dersin Adı: Sözlük Bilimİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Sözlük Bilimi
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenci, Türkçenin söz varlığının özelliklerini ve söz varlığındaki ögeleri tanır,
Türkçenin söz varlığını etkin bir biçimde kullanarak söz varlığındaki değişimleri fark eder.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Sözlük bilimi çalışmalarının dil incelemeleri içindeki yeri ve günümüze kadar sözlük bilimi çalışmalarının geçirdiği aşamalar
2. Hafta  Sözlük türleri
3. Hafta  Sözlük yapımcılığına tarihsel bakış; Türkçenin ilk sözlükleri
4. Hafta  Sözlük yapımcılığına tarihsel bakış; Türkçenin ilk sözlükleri
5. Hafta  Eski Türkçenin sözlükleri (Drevnetyurkskiy slovar vb.)
6. Hafta  Türk dilinin etimolojik sözlükleri (Clauson, Sevortyan, Tietze vb.)
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  İki dilli sözlükler
9. Hafta  Terim sözlükleri
10. Hafta  Kavram karşılama yolları
11. Hafta  Kavram karşılama yolları
12. Hafta  Sözlük yapımcılığının yararlandığı inceleme alanları: Köken bilimi ve ses bilimi çalışmaları,
13. Hafta  Sözlük yapımcılığının yararlandığı inceleme alanları: Köken bilimi ve ses bilimi çalışmaları
14. Hafta  Uluslararası Fonetik alfabe; seslerin çevriyazımı.
15. Hafta  Kelimeler üzerine istatistiki çalışmalar; sözcüklerin kullanım sıklığı
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
5
5
25
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
2
6
12
 Rapor hazırlama
3
10
30
 Sunu hazırlama
2
10
20
 Sunum
2
5
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Türk Dili ve Edebiyatı eğitimindeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmeX
2
Türk Dili ve Edebiyatı hakkında doktora düzeyinde güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olmaX
3
Türk Dili ve Edebiyatı metinlerini, disiplinler arası yaklaşımla araştırıp açıklayabilme ve yeni bilgiler üretebilmeX
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile kültürünün araştırılması ve öğretiminde güncel bilgi ve becerilere sahip olmaX
5
Türk Dili ve Edebiyatı konularına ve eğitimine yeni bilgilerle sistematik bir biçimde yaklaşabilmeX
6
Alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilmeX
7
Alanındaki fikirlerin eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilmeX
8
Alanındaki problemleri saptama, tanımlama, tartışma ve çözüm üretebilmeX
9
Alanında özgün çalışmalar yaparak bilime katkıda bulunabilmeX
10
İnceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde çağdaş bilgi ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Dilek ERGÖNENÇ AKBABA )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/dileker)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (dileker@gazi.edu.tr)