GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Türk Dünyası Halk Edebiyatı/4540010
Dersin Adı: Türk Dünyası Halk Edebiyatı
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türk Dünyası Ha
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Tarihî dönemler itibariyle Türk dünyası edebî yaratmaları ve bunların incelenmesi, kültürel kimliğin teşekkülündeki rolü ile edebî ürünleri tanır ve ö

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Türk Kültür Coğrafyası
2. Hafta  Tarihî dönemler itibariyle Türk Medeniyeti târihi.
3. Hafta  Türk edebiyatı ve Türk dünyası edebiyatı ayırım ve problemleri.
4. Hafta  Halk edebiyatında ortak terim ve kavramlarla ilgili problemler ve çözüm yolları.
5. Hafta  Türk dünyası halk edebiyatının verimleri.
6. Hafta  Siyasî gelişmeler ve edebî faaliyet ile halk edebiyatına yansıması
7. Hafta  Türk dünyasında ortak destanlar
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Kazak, Kırgız ve Başkurt sahası halk edebiyatı örnekleri ve incelemeler.
10. Hafta  Kuzey (Saha, Altay…) bölgesi halk edebiyatı ürünleri ve incelemeler.
11. Hafta  Özbek ve Uygur sahası halk edebiyatı ürünleri ve incelemeler.
12. Hafta  Azerbaycan ve Türkmen sahası halk edebiyatı ürünleri ve incelemeler.
13. Hafta  Balkan sahası halk edebiyatı ürünleri
14. Hafta  Genel değerlendirme, çalışmalar, problemler ve çözüm yolları.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
5
5
25
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
2
6
12
 Rapor hazırlama
3
10
30
 Sunu hazırlama
2
10
20
 Sunum
2
5
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Türk Dili ve Edebiyatı eğitimindeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmeX
2
Türk Dili ve Edebiyatı hakkında doktora düzeyinde güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olmaX
3
Türk Dili ve Edebiyatı metinlerini, disiplinler arası yaklaşımla araştırıp açıklayabilme ve yeni bilgiler üretebilmeX
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile kültürünün araştırılması ve öğretiminde güncel bilgi ve becerilere sahip olmaX
5
Türk Dili ve Edebiyatı konularına ve eğitimine yeni bilgilerle sistematik bir biçimde yaklaşabilmeX
6
Alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilmeX
7
Alanındaki fikirlerin eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilmeX
8
Alanındaki problemleri saptama, tanımlama, tartışma ve çözüm üretebilmeX
9
Alanında özgün çalışmalar yaparak bilime katkıda bulunabilmeX
10
İnceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde çağdaş bilgi ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. İsmet ÇETİN )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/icetin)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (icetin@gazi.edu.tr)