GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Edebiyat Öğretim Yaklaşım ve Yöntemleri/4540002
Dersin Adı: Edebiyat Öğretim Yaklaşım ve Yöntemleri
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Edebiyat Öğreti
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım dersleri öğretiminin yasal dayanaklarını, ilke ve yöntemleri hakkında bilgi edinirler, Bu derslerde takip edilecek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Edebiyat alanında öğretim yaklaşımları -Kronolojik Yaklaşım -Tematik Yaklaşım
2. Hafta  Biyografik Yaklaşım- Tür Merkezli yaklaşım
3. Hafta  Öğretim Teorileri -Davranış Teorisi(Behaviourism)
4. Hafta  Jean Piaget ve Aktif Öğrenme Teorisi- Vygotsky ve Sosyal Etkinlik Teorisİi
5. Hafta  Jerome Bruner ve Öğretme İle Öğrenmenİn Kültür İçeriği Teorisi-
6. Hafta  Öğretim yaklaşımı olarak yapılandırmacılık- Oluşturmacılık
7. Hafta  Genel Değerlendirme ve Ara Sınav
8. Hafta  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi- Tarihî Gelişim -20. Yüzyıla kadar.
9. Hafta  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi- Cumhuriyet Dönemi
10. Hafta  Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım Ders Programları
11. Hafta  Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım Ders Programları
12. Hafta  Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım Ders Kitapları
13. Hafta  Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım Ders Kitapları
14. Hafta  Genel Değerlendirme ve final sınavı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
5
5
25
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
2
6
12
 Rapor hazırlama
3
10
30
 Sunu hazırlama
2
10
20
 Sunum
2
5
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Türk Dili ve Edebiyatı eğitimindeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmeX
2
Türk Dili ve Edebiyatı hakkında doktora düzeyinde güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olmaX
3
Türk Dili ve Edebiyatı metinlerini, disiplinler arası yaklaşımla araştırıp açıklayabilme ve yeni bilgiler üretebilmeX
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile kültürünün araştırılması ve öğretiminde güncel bilgi ve becerilere sahip olmaX
5
Türk Dili ve Edebiyatı konularına ve eğitimine yeni bilgilerle sistematik bir biçimde yaklaşabilmeX
6
Alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilmeX
7
Alanındaki fikirlerin eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilmeX
8
Alanındaki problemleri saptama, tanımlama, tartışma ve çözüm üretebilmeX
9
Alanında özgün çalışmalar yaparak bilime katkıda bulunabilmeX
10
İnceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde çağdaş bilgi ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. İsmet ÇETİN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/icetin)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (icetin@gazi.edu.tr)