GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Çocuk Aile ve İletişim/4380108
Dersin Adı: Çocuk Aile ve İletişim
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çocuk ve sosyal çevresini açıklar
Çocuğun gelişiminde sosyal çevrenin önemini ve etkisini açıklar
Anne baba çocuk iletişimini çocuk üzerindeki etkisini açıklar
Kardeş çocuk iletişimini ve çocuk üzerindeki etkisini açıklar
Aile içi iletişimi ve çocuk üzerindeki etkisini açıklar
Öğretmen çocuk iletişimini ve çocuk üzerindeki etkisini açıklar
Öğretmen anne baba iletişimini ve çocuk üzerindeki etkisini açıklar
Akran çocuk iletişimini ve çocuk üzerindeki etkisini açıklar
Büyük ebeveyn çocuk iletişimini ve çocuk üzerindeki etkisini açıklar
Çocuk ve aile ile sağlıklı iletişim kurma becerilerine sahip olur ve uygulamalarında kullanır

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Çocuğun sosyal çevresi ve ilgili kavramlar
2. Hafta  Çocuğun sosyal çevresi ve gelişimine etkisi
3. Hafta  Çocuğun sosyal çevresi ve gelişimine etkisi
4. Hafta  Anne baba iletişimi ve ilişkisi
5. Hafta  Anne-çocuk iletişimi ve ilişkisi
6. Hafta  Baba-çocuk iletişimi ve ilişkisi
7. Hafta  Kardeş- çocuk iletişim ve ilişkisi
8. Hafta  Büyük ebeveyn- çocuk iletişim ve ilişkisi
9. Hafta  Aile içi iletişim ve ilişkiler
10. Hafta  Öğretmen-çocuk iletişim ve ilişkisi
11. Hafta  Öğretmen-aile iletişim ve ilişkisi
12. Hafta  Akran-çocuk iletişim ve ilişkisi
13. Hafta  Çocuk ve sosyal çevresiyle iletişim ve ilişkisine yönelik yurtiçi ve yurtdışında yapılan çalışmaların incelenmesi ve tartışılması
14. Hafta  Çocuk ve sosyal çevresiyle iletişim ve ilişkisine yönelik yurtiçi ve yurtdışında yapılan çalışmaların incelenmesi ve tartışılması
15. Hafta  Değerlendirme
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
12
6
72
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
5
50
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
1
5
5
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
2
5
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
7
7
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
191
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Okul öncesi eğitimi Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanında ileri düzeydeki bilgilerini özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.X
2
- Okul öncesi eğitimi Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı ileri düzeydeki bilgilerini kullanarak yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.X
3
- Okul öncesi eğitimi alanının, farklı disiplinlerle etkileşimini kavrar; yeni ve karmaşık düşünceleri irdeler, sentezler, değerlendirmeler yaparak uzmanlık gerektiren bilgilerle özgün sonuçlara ulaşır.X
4
- Okul öncesi eğitimi alanındaki yeni bilgileri sınıflandırarak değerlendirir ve kullanır.X
5
- Okul öncesi eğitimi alanına yönelik yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulama geliştirir.X
6
- Okul öncesi eğitimi ile ilgili bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.X
7
- Okul öncesi eğitimi ile ilgili yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.X
8
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili çalışmalarda ileri düzeyde araştırma yöntemlerini kullanır.X
9
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek ilerlemeye katkıda bulunur.X
10
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlayarak bilginin sınırlarını geliştirir.X
11
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.X
12
- Okul öncesi eğitimi alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerileri kullanarak özgün yöntemler geliştirir.X
13
- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilir, geliştirebilir gerektiğinde değiştirme ve dönüştürmeyi yönetir.X
14
- Okul öncesi eğitimi alanının uzmanları ile sahasındaki özgün konuları tartışır, kendi görüşlerini savunur ve etkili bir biçimde ifade eder.X
15
- Bir yabancı dili kullanarak (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde) yazılı, sözlü ve görsel iletişimle bir meseleyi tartışabilir.X
16
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal gelişmeleri tanıtarak bilgi toplumu oluşumuna ve sürdürülebilirliğine katkı sağlar.X
17
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili muhtemel sorunların çözümünde farklı bakış açılarıyla karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.X
18
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar ve bu değerlerin gelişimini destekler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr Fatma Tezel Sahin )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/tsahin)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (tsahin@gazi.edu.tr , ftezel68@gmail.com)