GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Çok Kültürlü Çocuklarda Eğitim/4380104
Dersin Adı: Çok Kültürlü Çocuklarda Eğitim
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çok kültürlülük ve çok dillilik ile ilgili kavramların bilgisi
Çok dilli ve kültürlü çocukların eğitiminde kullanılacak ilkelerin bilgisi
Çok dilli çocukların eğitiminde kullanılacak yöntemlerin bilgisi
Çok dillilikle ilgili kuramları karşılaştırabilme
Çok dilli çocuklarla ilgili eğitim programlarını ülkemize uygulanabilirlik yönünden değerlendirme
Çok dilli ve çok kültürlü çocuklar için gelişimsel kuramlar doğrultusunda eğitim programları geliştirebilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Çok kültürlülük ile ilgili temel kavramlar-Kültür, Çok kültürlülük, Kültürel çeşitlilik, Göç, Ayrımcılık, Asimilasyon, Entegrasyon, kapsayıcı eğitim,
2. Hafta  Değişen çocuk imajı ve göç, Göçün çocuk üzerinde etkileri
3. Hafta  Göç ve göçmen krizi-Eğitimsel, sosyal, ekonomik, hukuki sorunlar
4. Hafta  Göç ve Eğitim Politikaları
5. Hafta  Uluslararası Göç ve Türkiye, Savaş Kaynaklı Göç ve Eğitim
6. Hafta  Anne babalık, Göç ve Kültür, Ailelerin kaygıları, Göçmen Ailelerin Uyum Ve Eğitimleri
7. Hafta  Türk Göçmen Aileler
8. Hafta  Göç ve Önleyici Müdahale Programları
9. Hafta  Eğitim için yapısal ve yönetimsel çıkarımlar
10. Hafta  eri (Tematik, Çocuk Merkezli, Sosyal Odaklı Programlar)
11. Hafta  Çok kültürlü Eğitim Ortamları ve Kültürel Çeşitliliğin Programlara Yansıması,
12. Hafta  Ayrımcılık Karşıtı Eğitimsel Liderlik, Çok Kültürlü Eğitim Ortamlarında Öğretmen Olmak, Öğretmen rolleri, yeterlilikleri ve kültürel duyarlılık
13. Hafta  Ayrımcılık Karşıtı Programlar
14. Hafta  Eğitim Programlarında Çok kültürlülük ile İlgili Uygulamalar
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
5
70
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Okul öncesi eğitimi Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanında ileri düzeydeki bilgilerini özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.X
2
- Okul öncesi eğitimi Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı ileri düzeydeki bilgilerini kullanarak yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.X
3
- Okul öncesi eğitimi alanının, farklı disiplinlerle etkileşimini kavrar; yeni ve karmaşık düşünceleri irdeler, sentezler, değerlendirmeler yaparak uzmanlık gerektiren bilgilerle özgün sonuçlara ulaşır.X
4
- Okul öncesi eğitimi alanındaki yeni bilgileri sınıflandırarak değerlendirir ve kullanır.X
5
- Okul öncesi eğitimi alanına yönelik yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulama geliştirir.X
6
- Okul öncesi eğitimi ile ilgili bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.X
7
- Okul öncesi eğitimi ile ilgili yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.X
8
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili çalışmalarda ileri düzeyde araştırma yöntemlerini kullanır.X
9
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek ilerlemeye katkıda bulunur.X
10
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlayarak bilginin sınırlarını geliştirir.X
11
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.X
12
- Okul öncesi eğitimi alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerileri kullanarak özgün yöntemler geliştirir.X
13
- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilir, geliştirebilir gerektiğinde değiştirme ve dönüştürmeyi yönetir.X
14
- Okul öncesi eğitimi alanının uzmanları ile sahasındaki özgün konuları tartışır, kendi görüşlerini savunur ve etkili bir biçimde ifade eder.X
15
- Bir yabancı dili kullanarak (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde) yazılı, sözlü ve görsel iletişimle bir meseleyi tartışabilir.X
16
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal gelişmeleri tanıtarak bilgi toplumu oluşumuna ve sürdürülebilirliğine katkı sağlar.X
17
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili muhtemel sorunların çözümünde farklı bakış açılarıyla karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.X
18
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar ve bu değerlerin gelişimini destekler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr.Z. Fulya TEMEL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://w3.gazi.edu.tr/web/ftemel/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ftemel@gazi.edu.tr , temel.fulya@gmail.com)