GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İlköğretimde Çocuk Literatürü/4340012
Dersin Adı: İlköğretimde Çocuk Literatürü
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Seyit ATEŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/seyitates
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  seyitates@gazi.edu.tr, seyitates@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çocuk literatürünün niteliklerine ilişkin farkındalık geliştirir.
Çocuk literatürünün farklı disiplinlerin kazanımlarını gerçekleştirmedeki rolünü ve etkisini keşfeder.
Okuma yazma becerilerini geliştirmede ve farklı disiplinlerde çocuk literatürünü etkin olarak kullanır.
Çocuk literatürüyle üst düzey düşünme becerilerinin, sosyal ve duyuşsal becerilerin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin farkındalık geliştirir.
Çocuk literatürüyle kültür, değer ve sanat aktarımına ilişkin farkındalık geliştirir.
Okuma yazmada ve farklı disiplinlerde çocuk literatürünün etkin kullanımı üzerine araştırma tasarlayıp yürütebilir. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüzyüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma, içeriğin tanıtılması, temel kavramlar.
2. Hafta  Çocuk literatünün nitelikleri
3. Hafta  Resimli ve resimsiz çocuk kitapları
4. Hafta  Okuma yazma becerilerini geliştirmede çocuk literatürü
5. Hafta  Çocuk literatürü ve metinler arası düşünme
6. Hafta  Çocuk literatürü ve eleştirel düşünme
7. Hafta  Çocuk literatürü ve sosyal beceriler
8. Hafta  Çocuk literatürü ve duyuşsal beceriler
9. Hafta  Çocuk literatürü ve sosyal bilgiler
10. Hafta  Çocuk literatürü ve fen bilgisi
11. Hafta  Çocuk literatürü ve matematik
12. Hafta  Çocuk literatürü ve kültür aktarımı
13. Hafta  Çocuk literatürü ve değer aktarımı
14. Hafta  Çocuk literatürü ve sanatsal beceriler
15. Hafta  Çocuk edebiyatı ve teknoloji
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Ates, S. (2013). İlkokulda peritextual okumadan metinler arası okumaya resimli hikaye kitabı okuma süreci. International Journal of Human Science, 10, 1567-1585.Huck, C.S., Kiefer, B.Z., Hepler, S., & Hickman, J. (2004). Children’s literature in the elementary school. Boston: McGraw Hill Barone, D.M. (2010). Children’s literature in the classroom: Engaging lifelong readers. New York: The Guilford Press. Trim, M. (2004). Growing and knowing: Aselection guide for children’s literature. Mörlenbach: Strauss Offsetdruck Lynch-Brown, C., & Tomlinson, C.M. (1998). Essentials of children’s literature. London: Allyn and Bacon. Wolf, S.A. (2003). Interpreting literature with children (Literacy teaching series). London: Lawrence Erlbaum Assocıates, Publıshers. Fredericks, A.D. (2007). Much more social studies through children’s literature: A collaborative approach. London: Teacher Ideas Press. Braddon, K.L., Hall, N.J., & Taylor, D. (1993). Math through childre
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Araştırma-Uygulama,Proje, Bireysel ve grup çalışmaları
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
3
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
3
30
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
9
6
54
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
6
48
 Materyal tasarlama, uygulama
3
5
15
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
3
5
15
 Sunum
2
4
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
195
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.X
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.X
4
Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.X
5
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.X
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir.X
7
Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.X
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.X
9
Çalışmalarını bireysel veya bir takım üyesi olma bilinciyle yürütür.X
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.X
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.X
12
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.X
14
Alanıyla ilgili toplantılarda özgün görüşlerini savunur.X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.X
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.X
17
Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
18
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.X
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.X