GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İlköğretimde Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Sorunlar/4340003
Dersin Adı: İlköğretimde Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Sorunlar
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr.Neşe Tertemiz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~tertemiz/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  tertemiz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Matematik öğretiminde etkili olan kuram ve yaklaşımları güncel ve ileri düzeyde araştırır, geliştirir ve eleştirir.
Matematik öğretimine ilişkin farklı disiplinler arasın (konu alanı, strateji, yöntem teknik vb.)yazılmış yayınlar arasındaki ilişkileri kurar ve matem
Matematik öğretiminde yeni yönelimleri ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
Yeni bir yöntemi/ bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak için araştırma tasarlar.
Doğal sayılar ve doğal sayılarla ilgili dört işlem becerisine yönelik yapılan fikirlerin eleştirel analizini yapar (yurtiçi, yurtdışı makale, tez vb.)
Kesirlerle ilgili yapılan çalışmaların (yurtiçi, yurtdışı makale, tez cvb.) eleştirel analizini yapar
Geometri ile ilgili yapılan çalışmaları (yurtiçi, yurtdışı makale, tez cvb.) eleştirel analizini yapar
Ölçme ve veri ile ilgili yapılan çalışmaları (yurtiçi, yurtdışı makale, tez cvb.) eleştirel analizini yapar
Sorun olarak gördüğü bir konuda tasarladığı bilimsel özgün bir çalışma üretir. Çalışmalalarını bireysel veya bir takım üyesi olarak yürütür.
Yaptığı araştırmasını kongre / hakemli dergiye makale olabilecek hale getirir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Matematik öğretiminde etkili olan kuram ve yaklaşımlar,
2. Hafta  Matematik öğretiminde yapılmış farklı disiplinler arası çalışmalar (strateji, yöntem ve teknik vb.)kullanıldığı çalışmalar.
3. Hafta   Matematik öğretiminde yeni yönelimler (yuriçi, yurtdışı makaleler)ve sorunlar
4. Hafta  İlk 4'le ilişkili öğretim programını ve programa ilişkin yapılmış değerlendirme çalışmalarını
5. Hafta  Doğal sayılar ve doğal sayılarla ilgili dört işlem becerisine yönelik yapılan çalışmalar, sorunlar ve etkinlişkler (yurtiçi, yurtdışı makale, tez vb.)
6. Hafta  Kesirlerle ilgili yapılan çalışmalar, sorunlar ve etkinlikler (yurtiçi, yurtdışı makale, tez cvb.)
7. Hafta  Geometri ile ilgili yapılan çalışmalar, sorunlar ve etkinlikler (yurtiçi, yurtdışı makale, tez cvb.)
8. Hafta  Ölçme ve veri ile ilgili yapılan çalışmalar, sorunlar ve etkinlikler (yurtiçi, yurtdışı makale, tez cvb.)
9. Hafta  Sorun olarak gördüğü bir konuda tasarladığı bilimsel özgün bir çalışma tasarlar. Çalışmalalarını bireysel veya bir takım üyesi olarak yürütür.
10. Hafta  Matematik öğretimine yönelik yapılan çalışmalar (yurt-içi, yur dışı, tez) inceleme
11. Hafta  Matematik öğretimine yönelik yapılan çalışmalar (yurt-içi, yur dışı, tez) inceleme
12. Hafta  Sorun olarak gördüğü bir konuda araştırma önerisi hazırlama.
13. Hafta  Sorun olarak gördüğü bir konuda araştırma önerisi hazırlama.
14. Hafta  Sorun olarak gördüğü bir konuda hazırlanan araştırma önerisini yapma.
15. Hafta  Sorun olarak gördüğü bir konuda tasarladığı bilimsel özgün bir çalışma makale üretme.
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Şimşek, Ali.(2011). Öğretim Tasarımı. Nobel Yayınları, Ankara Ed.Prof. Dr. Yıldız Kuzgun, Yrd.Doç.Dr. Deniz Deryakulu, 82006) Eğitimde Bireysel Farklılıklar, Nobel Yayını, Ankara. Çev.Ed. Doç.Dr.Soner Durmuş 82007) Oluşturmacılık Teori, Perspektik ve Uygulama. Baykul, Yaşar. (2005) .İlköğretimde Matematik Öğretimi. Pegem Yayıncılık, Ankara. Tertemiz, Neşe & Çakmak, Melek. (2003) Problem Çözme (İlköğretim I.Kademe Matematik Dersi Örnekleriyle) Gündüz Eğitim ve Yayıncılık,Ankara İlköğretim Matematik Öğretimi (1977) Özçelik, Durmuş Ali ve Diğerleri. YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. Altun, Murat (1998) Matematik Öğretimi .Alfa Yayıncılık. Bursa. Deboys,M. &Pitt, E..(1998) Lines of Development in Primary Mathematics . The Blacksff Ptress, Belfast. Dickson,L. Ve Others. (1990) Children Learning Mathematics . Cassell Educational Ltd., England. Toluk, Z. & Olkun, S. "İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi" Maya A
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme,
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
10
100
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
5
1
5
 Sunum
8
1
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
196
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.X
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.X
4
Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.X
5
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.X
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir.X
7
Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.X
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.X
9
Çalışmalarını bireysel veya bir takım üyesi olma bilinciyle yürütür.X
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.X
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.X
12
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.X
14
Alanıyla ilgili toplantılarda özgün görüşlerini savunur.X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.X
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.X
17
Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
18
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.X
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.X