GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Türkiye de İlköğretim Programları, Politikaları ve Uygulamaları/4340215
Dersin Adı: Türkiye de İlköğretim Programları, Politikaları ve Uygulamaları
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Tayyip Duman
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/tayyip
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  tayyip@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
- İlköğretim politikalarını kavrar,
- İlköğretim politikalarını değerlendirir,
- İlkokul ve ilköğretim programlarını kavrar,
- İlköğretim programlarını değerlendirir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin konusu, kapsamı ve izlenecek yöntemin açıklanması,
2. Hafta  Cumhuriyetin ilk yıllarında izlenen eğitim ve ilköğretim politikaları
3. Hafta  Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen eğitim ve ilköğretimle ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar
4. Hafta  1924 İlkokul Programının amaç, içerik ve eğitim durumu bakımından incelenmesi
5. Hafta  1926 İlkokul Programının amaç, içerik ve eğitim durumu bakımından incelenmesi ve Uygulanması,
6. Hafta  - 1936 İlkokul Programının amaç, içerik ve eğitim durumu bakımından incelenmesi ve Uygulanması,
7. Hafta  - 1936 İlkokul Programı ile 1926 İlkokul Programının karşılaştırılması,
8. Hafta  Tek Partili Dönemin ilköğretim politika, program ve uygulamalarının değerlendirilmesi
9. Hafta  - Çok partili dönemin ilköğretim politika ve uygulamaları;
10. Hafta  - 1948 İlkokul Programının amaç, içerik, eğitim durumu ve değerlendirme bakımından İncelenmesi ve uygulanması,
11. Hafta  1962 İlkokul Programı Taslağı ve uygulanması
12. Hafta  1968 İlkokul Programının amaç, içerik ve eğitim durumu bakımından incelenmesi ve uygulanması,
13. Hafta  1968 sonrası gelişmeler; ilköğretim politika ve uygulamalarının değerlendirilmesi,
14. Hafta  1997’den sonra İlköğretim programlarında yapılan değişiklikler,
15. Hafta  2005 İlköğretim Programlarının amaç, içerik, eğitim durumu ve değerlendirme bakımından incelenmesi ve uygulamanın değerlendirilmesi,
16. Hafta  İlköğretim politika ve uygulamalarının genel bir değerlendirmesi,
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Akyüz,Y (2009). Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000-M.S. 2009. Ankara: Pegem Akademi Çelenk, S. Tertemiz, N. Kalaycı, N. İlköğretim Programları ve Gelişmeler. Ankara: Nobel Yayın, Ergün, M. (1982). Atatürk Devri Türk Eğitimi. Ankara: Ocak Yayınları. Gelişli, Y. (2005). Türkiye’de İlköğretimin Gelişimi. Ankara: Sistem Ofset. Kalaycı, N. (2004). Cumhuriyet döneminde İlköğretim. MEB Yayınları Kalkınma Planları, Milli Eğitim Şuraları, Hükümet Programları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
9
8
72
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
7
35
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
8
24
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
195
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.X
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.X
4
Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
5
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.X
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir.X
7
Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.X
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
9
Çalışmalarını bireysel veya bir takım üyesi olma bilinciyle yürütür.X
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.X
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.X
12
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.X
14
Alanıyla ilgili toplantılarda özgün görüşlerini savunur.X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.X
17
Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
18
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.X
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.X