GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İlköğretimde Çevre Eğitimi/4310217
Dersin Adı: İlköğretimde Çevre Eğitimi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Doğal ve yapay sistemleri tanıma;
Ekosistem, ekosistemin ögeleri hakkında bilgi sahibi olma
Çevre problemleri ve bunların önlenmesi konusunda bilgi sahibi olma
Türkiye’deki ilkokul ve ortaokul fen bilimleri öğretim programındaki çevre eğitimi ile ilgili konuları ünite ve kazanımlar çerçevesinde inceleme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama – Araştırma, Tartışma
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Çevre eğitiminin önemi ve Dünya’da ve Türkiye’de çevre eğitimi
2. Hafta  Temel ekolojik kavram ve ilkeler (Ekosistem kavramı, ekolojik döngüler)
3. Hafta  Temel ekolojik kavram ve ilkeler (Ekosistemde enerji akışı, ekosistemdeki biyolojik ilişkiler)
4. Hafta  Ekolojik sorunlar (hava kirliliği, küresel iklim değişikliği, sera etkisi, ozon tahribatı)
5. Hafta  Ulusal uluslararası makalelerin incelenmesi
6. Hafta  İlköğretimde konuyla ilgili materyallerin ve etkinliklerin değerlendirilmesi
7. Hafta  Ekolojik sorunlar (su, toprak, organik tarım, GDO)
8. Hafta  Ulusal uluslararası makalelerin incelenmesi
9. Hafta  İlköğretimde konuyla ilgili materyallerin ve etkinliklerin değerlendirilmesi
10. Hafta  Ekolojik sorunlar (biyoçeşitliliğin tahribi, Radyoaktif kirlilik, elektromanyetik kirlilik) Ulusal uluslararası makalelerin incelenmesi
11. Hafta  İlköğretimde konuyla ilgili materyallerin ve etkinliklerin değerlendirilmesi
12. Hafta  Ekolojik sorunlar (ses kirliliği, ışık kirliliği) Ulusal uluslararası makalelerin incelenmesi
13. Hafta  İlköğretimde konuyla ilgili materyallerin ve etkinliklerin değerlendirilmesi
14. Hafta  Ekolojik sorunlar (Ekolojik ayak izi, su ayak izi) Ulusal uluslararası makalelerin incelenmesi
15. Hafta   Sürdürülebilirlik Ulusal uluslararası makalelerin incelenmesi
16. Hafta  İlköğretimde çevre eğitimiyle ilgili materyallerin ve etkinliklerin değerlendirilmesi
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
7
70
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
6
60
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
4
16
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.X
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.X
4
Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.X
5
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.X
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir.X
7
Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.X
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.X
9
Çalışmalarını bireysel veya bir takım üyesi olma bilinciyle yürütür.X
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.X
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.X
12
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.X
14
Alanıyla ilgili toplantılarda özgün görüşlerini savunur.X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.X
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.X
17
Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
18
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.X
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Rabia SARIKAYA)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/erabia)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (erabia@gazi.edu.tr; rabiasarikaya@gmail.com)