GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İlköğretimde Çevre Eğitimi/4310217
Dersin Adı: İlköğretimde Çevre Eğitimi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Rabia SARIKAYA
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/erabia
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  erabia@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Doğal ve yapay sistemleri tanıma; sistem, ekosistem, çevre, kirlilik, kontrol vb. kavranmalarını öğrenme;
çevreyle ilgili yasal ve idari yapıyı tanıma, çevre politikalarını öğrenme, ilköğretimde çevre eğitiminin önemini kavrama. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Temel ekolojik kavram ve ilkeler (Ekosistem kavramı, ekolojik döngüler)
2. Hafta  Temel ekolojik kavram ve ilkeler (Ekosistemde enerji akışı, ekosistemdeki biyolojik ilişkiler)
3. Hafta  Bölgesel ve yerel çevre sorunları (su, toprak, hava, radyoaktif kirlilik ve diğer kirlilik kaynakları)
4. Hafta  Global bakış ve ekolojik sorunlar (küresel ısınma, sera etkisi, biyoçeşitliliğin yok olması, sürdürülebilir kalkınma)
5. Hafta  Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleri
6. Hafta  Çevre eğitiminin önemi ve Türkiye’de çevre eğitimi
7. Hafta  Ders+Vize
8. Hafta  İlköğretimde müfredat değişimi ve bu değişimin çevre eğitimi açısından değerlendirilmesi
9. Hafta  İlköğretimde öğretmen ve öğrencilerin çevre eğitimi konusundaki algıları
10. Hafta  İlköğretimde öğretmen ve öğrencilerin çevre eğitimi konusundaki algıları
11. Hafta  İlköğretimde öğretmen ve öğrencilerin çevre eğitimi konusundaki algıları
12. Hafta  İlköğretimde çevre eğitimiyle ilgili materyallerin ve etkinliklerin değerlendirilmesi
13. Hafta  Öğrenci sunumları
14. Hafta  Öğrenci sunumları
15. Hafta  Öğrenci sunumları
16. Hafta  Genel değerlendirme ve Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Ekoloji ve Çevre Bilimleri (Kışlalıoğlu, M., Berkes, B.) 1994 Remzi Publication. 2. Campbell Reece Biology (Trans Ed. Gündüz, T., Demirsoy, A., 3. Çevre Eğitimi ile ilgili makaleler
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  1. Anlatım, 2. Soru-Yanıt, 3. Gösterme, 4. Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
6
72
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
6
60
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.X
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.X
4
Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.X
5
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.X
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir.X
7
Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.X
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.X
9
Çalışmalarını bireysel veya bir takım üyesi olma bilinciyle yürütür.X
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.X
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.X
12
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.X
14
Alanıyla ilgili toplantılarda özgün görüşlerini savunur.X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.X
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.X
17
Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
18
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.X
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.X