GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Sembol ve Türevlerinin Biçim Olarak Görsel Algıya Etkisi II/4310031
Dersin Adı: Sembol ve Türevlerinin Biçim Olarak Görsel Algıya Etkisi II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Sembol ve Türevlerini bilen öğretmenlerin toplumu bu konu ile ilgili bilinçlendirme görev duygusunu aktif hale getirmek önemlidir.
Topluma, tasarlar içinde kullanılan; sembol, tamka, bezeme, yanış, süs, vs kullanma biçim ve nedenlerini ayırt edebilme bilincini kazandırma gerekliliğini öğretmene görev edindirmek.
Reklamlar aracılığıyla etki altında kalmama bilincini kazanmaya yönelik davranışlar geliştirme arayışı içine girmek.
Sosyal medyada kullanılan İmoji lerin insan üzerinde bırakacağı etkilere dikkat çektirmek.
Konu ile ilgili araştırma ruhunu aktif hale getirmek.
Bu nedenlerle bu ders gerekli ve yeterlidir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze verilmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Tanışma ve Ders isminin içeriği hakkında kısa bir anlatım. Öğrencilerin konu başlığı seçimleri hakkında öneriler.
2. Hafta  Sembol lerin incelenmesi
3. Hafta  Tamkaların İncelenmesi
4. Hafta  Özel alfabelerin incelenmesi
5. Hafta  Bezemeler, (Motif) İncelenmesi
6. Hafta  İmoji lerin anlamları hakkında bilgi vermek. kullanım yerleri bakımından dünya kültür ve dağılımlarına göre, görseller eşliğinde içeriklerinin incelemek.
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  Sosyal medya, ve iletişim araçlarının bulundukları yer ve amaçları hakkında bilgilendirme yapmak.
9. Hafta  Sunum ve Makale Konusu Seçmek
10. Hafta  Öğrenci Sunumu
11. Hafta  Öğrenci Sunumu
12. Hafta  Öğrenci Sunumu
13. Hafta  Öğrenci Sunumu
14. Hafta  Öğrenci Sunumu
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
1
25
 Uygulama
1
25
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
3
15
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
4
20
 Sunu hazırlama
5
4
20
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
5
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
163
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Sanat eğitimi ile ilgili gelişim kuramları, sanatsal gelişim evreleri ve öğrenme özellikleri konusunda bilgi sahibidir; kuram ve uygulama bilgilerini ilişkilendirir.X
2
Alanında disiplinler arası yöntemler kullanarak teoride ve uygulamada bulgulardan sonuç çıkarabilme, verileri yorumlama ve değerlendirebilme becerisine sahiptir.X
3
Sanat ve sanat eğitimi alanında projenin yaratımı ve ilgili grupla sunulmasını kapsayan süreçleri organize edebilme yetkinliğine sahiptir.X
4
Yaşam boyu öğrenme kavramını benimser; bilgiye ulaşmanın yollarını ve eğitim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır.X
5
Alana yönelik sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda bilgi sahibidir.X
6
Sanat ve sanat eğitimi alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisini aktif olarak kullanabilme.X
7
Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin uygun planlama yapabilmek ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanıyabilme.X
8
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası panel, seminer, çalıştay, sempozyum, kongre ve bienal takip eder ve katılımda bulunur.X
9
Alanı ile iliği yayın tarama, yayın (makale, bildiri vb.) yapma özelliğine sahiptir.X
10
Alanı ile ilgili bir sorunu belirleme bu konu hakkında araştırma yapma ve her yönü ile irdeleyerek özgün bir tez ortaya koyma yetisine sahiptir.X
11
Sanat eğitiminde bir alanda uzmanlık yetisine sahiptir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğretim Üyesi Nusan SAY)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (nuran say)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nuransay@gazi.edu.tr nuran_say@hotmail.com)