GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Batı Resim Sanatında Doğu Etkileri/4210028
Dersin Adı: Batı Resim Sanatında Doğu Etkileri
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
-Sanat yapıtının oluşum sürecindeki etkenler hakkında bilgi sahibi olur.
-Sanat eserinde kültürel etkileşimi tespit eder.
-Sanat yapıtlarının üslup ve anlam ilişkisini kavrar.
-Batı resim sanatına ait farklı üslupların oluşumunda doğu kültürü ve sanatlarının etkisini ve katkısını kavrar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Tanışma, ön anket, dersin içeriği hakkında bilgilendirme, vize ve final projeleri ile ilgili bilgilendirme
2. Hafta  Batı ve Doğu Sanatlarının Plastik Özellikleri
3. Hafta  Doğu Sanatında Üslup-Anlam İlişkisi
4. Hafta  Batı Resim Sanatında Üslup - anlam İlişkisi
5. Hafta  Batı resim Sanatında Uzak Doğu resim ve baskı sanatlarının etkisi
6. Hafta  Batı resim Sanatında Uzak Doğu resim ve baskı sanatlarının etkisi
7. Hafta  Batı Resim Sanatında Halı-Kilim, hat, minyatür vb. doğu sanatlarının etkisi
8. Hafta  Batı Resim Sanatında Halı-Kilim, hat, minyatür vb. doğu sanatlarının etkisi
9. Hafta  Vize haftası
10. Hafta  Batı Resim Sanatı ve Oryantalizm
11. Hafta  Batı Resim Sanatı ve Oryantalizm
12. Hafta  Afrika Kültürünün Batı Resim Sanatına Etkisi
13. Hafta  Batı Resim Sanatında Doğu Etkileri (Eser Örnekleriyle)
14. Hafta  Batı Resim Sanatında Doğu Etkileri (Eser Örnekleriyle)
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
5
50
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
5
50
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
 Rapor hazırlama
3
5
15
 Sunu hazırlama
3
5
15
 Sunum
2
4
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
5
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Sanat eğitimi ile ilgili gelişim kuramları, sanatsal gelişim evreleri ve öğrenme özellikleri konusunda bilgi sahibidir; kuram ve uygulama bilgilerini ilişkilendirir.X
2
Alanında disiplinler arası yöntemler kullanarak teoride ve uygulamada bulgulardan sonuç çıkarabilme, verileri yorumlama ve değerlendirebilme becerisine sahiptir.X
3
Sanat ve sanat eğitimi alanında projenin yaratımı ve ilgili grupla sunulmasını kapsayan süreçleri organize edebilme yetkinliğine sahiptir.X
4
Yaşam boyu öğrenme kavramını benimser; bilgiye ulaşmanın yollarını ve eğitim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır.X
5
Alana yönelik sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda bilgi sahibidir.X
6
Sanat ve sanat eğitimi alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisini aktif olarak kullanabilme.X
7
Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin uygun planlama yapabilmek ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanıyabilme.X
8
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası panel, seminer, çalıştay, sempozyum, kongre ve bienal takip eder ve katılımda bulunur.X
9
Alanı ile iliği yayın tarama, yayın (makale, bildiri vb.) yapma özelliğine sahiptir.X
10
Alanı ile ilgili bir sorunu belirleme bu konu hakkında araştırma yapma ve her yönü ile irdeleyerek özgün bir tez ortaya koyma yetisine sahiptir.X
11
Sanat eğitiminde bir alanda uzmanlık yetisine sahiptir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Meliha YILMAZ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/ameliha)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (mel.yilmaz0637@gmail.com)