GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Çağdaş Sanat ve Metamorfik Düşünme/4210026
Dersin Adı: Çağdaş Sanat ve Metamorfik Düşünme
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
   TÜRKÇE
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenci, çağdaş sanat eserinin ortaya çıktığı toplumların yaşayışlarını ve kültürlerini araştırır.
Öğrenci, sanat eserini oluşturan metamorfik kavramların ve düşüncenin ortaya çıkış sebeplerini düşünür.
Öğrenci, kavramsal sanatın ortaya çıkış sebeplerini tartışır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   Enstalasyon, avangard ve kavramsal sanat gibi temel kavramların tanımı
2. Hafta  Modern ve post modern sanat arasındaki farklılıkların belirlenmesi modern ve postmodern eser incelemesi ve karşılaştırılması.
3. Hafta  Proje konularının belirlenmesi, proje hazırlık aşamalarının ve önemli tarihlerin duyurulması.
4. Hafta  Türkiye’de ve Batı’da 1970 sonrası sanatın incelenmesi.
5. Hafta  Çağdaş sanatın düşünsel temellerinin tartışılması.
6. Hafta  Hafta Ara Sınav
7. Hafta  Çok kültürlülük, popüler kültür, Küresellik, Cinsiyet, Kimlik ve aidiyet kavramlarının tanımlanması ve tartışılması.
8. Hafta   Türkiye’de ve Batı’da Enstalasyon, Dijital sanat ve çevre sanatı örneklerinin incelenmesi.
9. Hafta   Çağdaş sanat örneklerinde metamorfik (mecazi) anlatımların belirlenmesi.
10. Hafta  Sanat eserinde Öz-Biçim ilişkisi.
11. Hafta  Proje konularının incelenmesi ve bilimsel metinlere dönüştürülmesi.
12. Hafta  Proje metinlerinin incelenmesi.
13. Hafta  Proje sunumları
14. Hafta  Proje sunumları
15. Hafta  Proje sunumları
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
3
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
4
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
4
40
 Materyal tasarlama, uygulama
8
5
40
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
4
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
4
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
211
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Sanat eğitimi ile ilgili gelişim kuramları, sanatsal gelişim evreleri ve öğrenme özellikleri konusunda bilgi sahibidir; kuram ve uygulama bilgilerini ilişkilendirir.X
2
Alanında disiplinler arası yöntemler kullanarak teoride ve uygulamada bulgulardan sonuç çıkarabilme, verileri yorumlama ve değerlendirebilme becerisine sahiptir.X
3
Sanat ve sanat eğitimi alanında projenin yaratımı ve ilgili grupla sunulmasını kapsayan süreçleri organize edebilme yetkinliğine sahiptir.X
4
Yaşam boyu öğrenme kavramını benimser; bilgiye ulaşmanın yollarını ve eğitim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır.X
5
Alana yönelik sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda bilgi sahibidir.X
6
Sanat ve sanat eğitimi alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisini aktif olarak kullanabilme.X
7
Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin uygun planlama yapabilmek ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanıyabilme.X
8
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası panel, seminer, çalıştay, sempozyum, kongre ve bienal takip eder ve katılımda bulunur.X
9
Alanı ile iliği yayın tarama, yayın (makale, bildiri vb.) yapma özelliğine sahiptir.X
10
Alanı ile ilgili bir sorunu belirleme bu konu hakkında araştırma yapma ve her yönü ile irdeleyerek özgün bir tez ortaya koyma yetisine sahiptir.X
11
Sanat eğitiminde bir alanda uzmanlık yetisine sahiptir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Yrd.Doç.Dr. Meltem KATIRANCI )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.meltemkatiranci.com)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( meltemk@gazi.edu.tr , turkmen06@gmail.com , info@meltemkatiranci)