GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Görsel Sanatlar Eğitiminde Mizahın Yeri ve Kaynakları/4210024
Dersin Adı: Görsel Sanatlar Eğitiminde Mizahın Yeri ve Kaynakları
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Turkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Görsel sanatlar eğitiminde yararlanılabilecek farklı disiplinlere ait mizah içerikli kaynakları eğitim ilkelerine uygunluğunu dikkate alarak tespit ed
Görsel sanatlar eğitimindeki çeşitli uygulama çalışmalarında içerik olarak mizahtan yararlanmanın yollarını öğrenirler.
Yaratıcılık eğitiminde mizahın motivasyon yöntemi olarak nasıl kullanılabileceğini öğrenirler.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Tanışma, ön anket, dersin içeriği hakkında bilgilendirme, vize ve final projeleri ile ilgili bilgilendirme.
2. Hafta  Mizah nedir? Mizah Türleri nelerdir?
3. Hafta  Eğitimde Mizahın Yeri, Görsel sanatlar eğitiminde Mizahtan Yararlanmanın İlkeleri
4. Hafta  Görsel Sanatlar Eğitiminde Mizahın Önemi
5. Hafta  Mizah ve Sanat Eğitiminde Motivasyon
6. Hafta  Mizah ve Yaratıcılık Eğitimi
7. Hafta  Vize Haftası
8. Hafta  Görsel Sanatlar Eğitiminde Farklı Disiplinlerden Örneklerle Mizahın Kaynakları
9. Hafta  Görsel Sanatlar Eğitiminde Farklı Disiplinlerden Örneklerle Mizahın Kaynakları
10. Hafta  Görsel sanatlar eğitiminde Mizahtan Yararlanmanın Yolları
11. Hafta  Görsel sanatlar eğitiminde Mizahtan Yararlanmanın Yolları
12. Hafta  Projelerin Sunumu
13. Hafta  Projelerin Sunumu
14. Hafta  Son anket ve Dönemin değerlendirilmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
5
50
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
5
50
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
5
5
25
 Sunu hazırlama
5
5
25
 Sunum
2
3
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
204
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Sanat eğitimi ile ilgili gelişim kuramları, sanatsal gelişim evreleri ve öğrenme özellikleri konusunda bilgi sahibidir; kuram ve uygulama bilgilerini ilişkilendirir.X
2
Alanında disiplinler arası yöntemler kullanarak teoride ve uygulamada bulgulardan sonuç çıkarabilme, verileri yorumlama ve değerlendirebilme becerisine sahiptir.X
3
Sanat ve sanat eğitimi alanında projenin yaratımı ve ilgili grupla sunulmasını kapsayan süreçleri organize edebilme yetkinliğine sahiptir.X
4
Yaşam boyu öğrenme kavramını benimser; bilgiye ulaşmanın yollarını ve eğitim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır.X
5
Alana yönelik sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda bilgi sahibidir.X
6
Sanat ve sanat eğitimi alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisini aktif olarak kullanabilme.X
7
Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin uygun planlama yapabilmek ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanıyabilme.X
8
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası panel, seminer, çalıştay, sempozyum, kongre ve bienal takip eder ve katılımda bulunur.X
9
Alanı ile iliği yayın tarama, yayın (makale, bildiri vb.) yapma özelliğine sahiptir.X
10
Alanı ile ilgili bir sorunu belirleme bu konu hakkında araştırma yapma ve her yönü ile irdeleyerek özgün bir tez ortaya koyma yetisine sahiptir.X
11
Sanat eğitiminde bir alanda uzmanlık yetisine sahiptir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Meliha YILMAZ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/ameliha)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (mel.yilmaz0637@gmail.com , ameliha@gazi.edu.tr)