GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Sanat Eğitimi ve Eğitsel Eleştiri Yöntemleri/4210014
Dersin Adı: Sanat Eğitimi ve Eğitsel Eleştiri Yöntemleri
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Yapılacak araştırmalarda okul- sınıf değişkenleri ve programları eleştirel bir incelemeye tabi tutulur. Öğrenciler özgün araştırmalara yönlendirilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   Nitel Araştırma Yöntemi ve Veri toplama teknikleri.
2. Hafta   Durum çalışması ve araştırma konuları ile kurumların ve katılımcıların belirlenmesi, Ön test- Son test hazırlığı.
3. Hafta  Araştırma alanında fiziki çevrenin, katılımcıların ve dersin tanımlanması.
4. Hafta  Sınıf planı ve karşılıklı etkileşim tablolarının hazırlanması, öntest uygulaması.
5. Hafta  Ders sürelerinin hesaplanarak sınıf planında hareket yönlerinin belirlenmesi, yazılı metne dönüştürülerek çözümlenmesi.
6. Hafta  Sanat öğretmeninin konuşma kayıtlarının zaman hesapları ile dökümü ve konuşma kalitesinin sınıflandırılması Öğrenci davranışlarının tanımlanması ve
7. Hafta  Öğretimin içeriğinin çözümlenmesi ve ilişkisel yorumlama
8. Hafta   Araştırmada öğrenci profilinin belirlenmesi
9. Hafta  Öğrencilerin sanatsal ilgi alanlarının çözümlenmesi ve yorumlanması, son test uygulaması.
10. Hafta  Öğrencilerin sanatsal ilgi alanlarının çözümlenmesi ve yorumlanması, son test uygulaması.
11. Hafta  Öz değerlendirme formlarının uygulanması.
12. Hafta  Karşılaştırmalı çözümleme.
13. Hafta  Proje konularının sunumu.
14. Hafta  Final sınavı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
9
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
4
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
4
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
7
4
28
 Sunu hazırlama
7
4
28
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
2
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
195
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Sanat eğitimi ile ilgili gelişim kuramları, sanatsal gelişim evreleri ve öğrenme özellikleri konusunda bilgi sahibidir; kuram ve uygulama bilgilerini ilişkilendirir.X
2
Alanında disiplinler arası yöntemler kullanarak teoride ve uygulamada bulgulardan sonuç çıkarabilme, verileri yorumlama ve değerlendirebilme becerisine sahiptir.X
3
Sanat ve sanat eğitimi alanında projenin yaratımı ve ilgili grupla sunulmasını kapsayan süreçleri organize edebilme yetkinliğine sahiptir.X
4
Yaşam boyu öğrenme kavramını benimser; bilgiye ulaşmanın yollarını ve eğitim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır.X
5
Alana yönelik sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda bilgi sahibidir.X
6
Sanat ve sanat eğitimi alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisini aktif olarak kullanabilme.X
7
Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin uygun planlama yapabilmek ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanıyabilme.X
8
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası panel, seminer, çalıştay, sempozyum, kongre ve bienal takip eder ve katılımda bulunur.X
9
Alanı ile iliği yayın tarama, yayın (makale, bildiri vb.) yapma özelliğine sahiptir.X
10
Alanı ile ilgili bir sorunu belirleme bu konu hakkında araştırma yapma ve her yönü ile irdeleyerek özgün bir tez ortaya koyma yetisine sahiptir.X
11
Sanat eğitiminde bir alanda uzmanlık yetisine sahiptir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Yrd.Doç.Dr. Meltem KATIRANCI)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.meltemkatiranci.com , www.gazi.edu.tr/~meltemk)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (meltemk@gazi.edu.tr , turkmen06@gmail.com , info@meltemkatiranci.com)