GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YAZILIM GELİŞTİRMEDE NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEME/5021314
Dersin Adı: YAZILIM GELİŞTİRMEDE NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEME
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Nursal ARICI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/nursal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nursal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yazılım tasarım ilkelerini ve kalıplarını, doğru bir şekilde uygulayabilir.
Yazılım kalitesinin ölçülmesinde tasarım ilkeleri ve kalıplarının önemini bilir.
-
-
-
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Nesne Yönelimli Programlama kavramlarını bilmek. Nesne Yönelimli Programlama Dillerinden birini bilmek. Tümleşik Modelleme Dilini (UML) bilmek
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka derler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yazılım Geliştirme Süreci ve Modelleri
2. Hafta  Yazılım Tasarımı ve karşılaşılan sorunlar
3. Hafta  Tümleştirilmiş modelleme dili (UML) ve araçları
4. Hafta  Nesne Yönelimli Tasarım İlkeleri ve Tasarım Kalıpları.
5. Hafta  Tasarım Kalıbı Kategorileri, Yaratıcı Tasarım Kalıpları (Factory,Abstract Factory, Singleton, Builder ve Prototype)
6. Hafta  Yapısal Tasarım Kalıpları(Adapter, Bridge, Facade, Composite)
7. Hafta  Yapısal Tasarım Kalıpları(Decorator, Proxy, Flyweight)
8. Hafta  Davranışsal Tasarım Kalıpları(Chain of Responsibility, Command, Iterator, Memento,Interpreter, Mediator)
9. Hafta  Davranışsal Tasarım Kalıpları(Observer, Strategy, State, Visitor, Template Method)
10. Hafta  Tasarım Kalıpları örnek olay incelemeleri
11. Hafta  Ara Sınav
12. Hafta  Yazılım Kalitesinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
13. Hafta   Ödev ve Proje sunumları
14. Hafta   Ödev ve Proje sunumları
15. Hafta   Ödev ve Proje sunumları
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.Craig Larman, Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Prentice Hall PTR. 2. Alan Shalloway, James R. Trott , Design Patterns Explained: A New Perspective on Object-Oriented Design, Addison-Wesley. 3. Bruce Eckel, Thinking in Patterns Problem Solving Tecniques using Java
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım,Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama-Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
5
3
15
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
14
2
28
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Proje vasıtasıyla güncel problemler ve/veya yeni kavrayışlar konusunda önemli bilinç geliştirmeX
2
Bir araştırma projesi bağlamında EBE’ye uygun yöntemleri tanıma ve uygulamaX
3
Uygulamadaki yöntemlerin ve kavramların kullanımını açık bir şekilde ifade etme ve göstermeX
4
Problemlere çözümler geliştirme ve seçenekleri kıyaslamaX
5
Orijinal olarak düşünme ve çalışma yeteneğini gösterme, bilginin değeri hakkında kendi muhakemesini/değerlendirmesini yapabilmeX
6
Karmaşık ve ön görülemeyen durumlarda karar verebilmeX
7
Uygun yazılı ve grafiksel sunumları kullanarak etkin olarak haberleşme, ayrıntılı tenkitler ve tutarlı proje raporları üretmeX
8
Uygun kaynaklardan ilgili alanda bilgi elde etme için çabalamaX
9
Bağımsız çalışma, kendi eylemlerini ve düşüncelerini yansıtma, yapıcı geri beslemeyi etkin kullanma, işi planlama ve zamanlama/çizelgelemeX
10
Alanındaki mesleki değerleri ve etikleri uygulamakX