GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Doktora programına başvurabilmek için adayların; a) Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülen ve Senatoca onaylanan bir bilim alanında yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli, Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp, Veteriner fakülteleri ve Fen fakülteleri yüksek lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları, b) Bir anabilim dalından yüksek lisans diploması varken, farklı bir anabilim dalında doktora yapmak istemesi durumunda, doktora yapacağı anabilim dalı kurul kararının uygunluk yazısı ile başvuru yapması ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması, c) ALES’den başvuracağı programın puan türünden en az 55/100 almaları ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslar arası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT sınavından en az ALES sınavına eşdeğer bir puan almış olmaları, ç) ÜDS’den en az 55/100 almaları veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.