GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr.Canan ULUOĞLU (AD Başkanı)

Prof. Dr. ÇimenKARASU

Prof. Dr. H.Zafer GÜNEY

Prof. Dr. SüreyyaBARUN

Doç. Dr. SevilÖZGER İLHAN

Doç. Dr. ErginDİLEKÖZ

Doç.Dr. GökçeSevim ÖZTÜRK FİNCAN

Ağırlıklı araştırma konuları  Moleküler Farmakoloji, hücre sinyalizasyonu,  klinik farmakoloji,farmakogenetik, doku fonksiyon çalışmaları, hayvan modelleri,   in vitro ve in vivo çalışmalardır. Laboratuvarlarda in vitro organ banyoları, organ perfüzyondonanımları, miyograf, HPLC (high pressure liquid chromatography), kemiluminometre,fluorometre, ELISA, floresan mikroskop, akım sitometri, Western blot, eş zamanlı hücre analiz sistemi, hücre kültürü için temel donanımlar bulunmaktadır.  Laboratuvarlarımızda sıklıkla gluko-lipo-toksisite hücre kültürü modelleri, oksidatif protein hasarı ve redoks stres modelleri, insülin rezistansı-diyabet hayvan modelleri, izoledüz kas ve izole organ preparatlarında çeşitli ilaç ve kimyasalların etkilerinin ve etki mekanizmalarının araştırılması, iskemi reperfüzyon modelleri, analjezik etkinliğin değerlendirilmesi, öğrenme-bellek modelleri gibi deneysel modeller yapılmaktadır.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMLER

Ana Bilim Dalında Lisanüstü eğitimde yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık programları yürütülmektedir.

Yüksek Lisans Programı: Diş Hekimliği, Eczacılık ve  Veterinerlik Fakültesi mezunları başvurabilir.Başvurularda Gazi üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenmiş koşullara uygunluk aranır. Giriş koşulları ile ilgili son düzenlemeler ve sınav tarihleri hakkında Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden bilgi edinilebilir.

Doktora Programı: Tıp Fakültesi mezunları başvurabilir.Başvurularda Gazi üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenmiş koşullara uygunluk aranır. Giriş koşulları ile ilgili son düzenlemeler ve sınav tarihleri hakkında Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden bilgi edinilebilir.

Tıpta Uzmanlık Programı: Bu programa Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)ile yerleştirilen öğrenciler kabul edilir.