GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Çocuk Diş Hekimliği Ana bilim Dalında, 6 profesör, 3 doçent bulunmaktadır. Pedodonti Ana bilim Dalında 29 ünit,  1 toplantı odası, 1 laboratuar, 1 radyoloji ünitesi, 20 kişi kapasiteli asistan odası ve öğretim üyeleri odaları bulunmaktadır.  Ağırlıklı araştırma konuları; Diş hekimi ve çocuk hasta ilişkileri; Çocuğun büyüme gelişimi ile birlikte oro-dento-fasial gelişim; Çocuklarda ağız diş enfeksiyonları; Çocuk hastada muayene-tanı-teşhis yöntemleri; Travmatik diş yaralanmaları; girişimsel tedavi uygulamaları; zihinsel özürlü çocuklardaki dental problemler; Pedodontide bilimsel araştırma ilkeleri ve etik başlıklarından oluşmaktadır.  Değerlendirmede Üniversitenin notlandırma sistemi kullanılmaktadır.