GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Endodonti, pulpa ve periapikal dokuların hastalıkları ve bu hastalıkların etiyolojisi, önlenmesi ve tedavisini konu edinen bir diş hekimliği dalıdır. Bu alan toplumda yaygın olarak görülen endodontal sorunların çözümü ve diş kayıplarının engellenmesine yönelik uluslararası diş hekimliği prensiplerini esas alan ve ileri tekniklerin öğretildiği/uygulandığı bir programdır.

Endodonti, mikrobiyoloji, oral biyoloji, patoloji, epidemiyoloji, radyoloji, biyomateryal bilimi ve pulpa ve periapikal doku hastalıklarının önlenmesi ve tedavisinin yanında moleküler ve doku mühendisliği ve genetik araştırmaları da içeren klinik bir disiplindir. Daha spesifik olarak, bu klinik disiplin el becerisinin geliştirilmesine dayalı çok sayıda klinik beceriyi içeren özgün bir alandır.

Doktora programının amacı endodontide ileri eğitim isteyen nitelikli elemanların yetiştirilmesidir.

Doktora programı teorik ve klinik eğitim, araştırma ve eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır.

Programın amacı öğrencilerin üst düzeyde becerili, biyolojik esaslarla tanı koyabilen, pratik yapabilen, araştırma yapabilen, eğitici olabilen ve diş pulpası ve periapikal doku hastalıkları ve oral hastalıklar konusunda her türlü tedaviyi yapabilen hekimler olarak yetiştirilmeleridir.

Programın yaklaşık % 60''ı klinik çalışmalara ayrılmıştır. Bu çalışmalarda ileri klinik uygulamalar, sedasyonla hasta bakımı, acil endodontik tedaviler ve klinik olgu tartışmaları bulunmaktadır. Öğrenciler en ileri tedavi tekniklerini öğreneceklerdir.