GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Bu program; Yüksek Lisans yeterliliklerine bağlı olarak disiplinlerarası iş birliğini sağlayarak mezun olan öğrencilerin , spor alanında yapılan tüm organizasyonlarda etkin rol almalarını , sporla ilgili karşılan tüm problemleri pratikte ve teorikte  bağımsız bir şekilde çözebilmelerini, antrenman alanında  yeni yöntemler geliştirebilme ve uygulayabilmelerini amaçlamaktadır.