GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Nörobilim,  zihin, beyin ve sinir sistemi ile ilgilenen farklı disiplinlerin ortak çalışma alanıdır ve ilişkili temel ve klinik kavramları içeren bir disiplindir. Zihnin normal işleyişi, sağlıklı beyin işlevlerinin çözümlenmesi yanısıra nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların anlaşılması, klinik ile uyumlu modellemelerin yapılabilmesi ve yeni tedavi seçeneklerinin ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir. Gazi Üniversitesinde Nörobilim Doktora programı ilk kez 1997-1998 ders yılında başlamıştır. Tıp Fakültesinde beyin dinamikleri ile ilgilenen farklı disiplinlerden öğretim üyelerinin katılımı ile sürdürülmektedir. 

Nöropsikiyatri merkezine bağlı nörobilim laboratuvarı ve motor kontrol laboratuvarlarında bulunan araştırma olanakları kullanılarak ağırlıklı olarak deney hayvanı ile ilgili elektrofizyoloji, ağrı ve duygu-durum ile ilişkili davranış ve immunohistokimyasal çalışmalar yanısıra klinik elektrofizyoloji ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır.