GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi AİTİA’ya bağlı olarak 02.10.1979 günü açılmıştır. Fakülte, 1982 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşundan bu yana faaliyet gösteren Anatomi Anabilim Dalı lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veren bir kurumdur. Bu faaliyetlerin yürütülmesi için şu anda 5 öğretim üyesi görev almaktadır. Yüksek lisans ve doktora eğitimi teorik ve pratik dersler şeklinde yapılmaktadır. Eğitimin teorik bölümü gerek öğrenci anfileri, gerekse öğrenci pratik laboratuarlarında yada öğretim üyelerinin kendi odalarında birebir karşılıklı ders anlatma şeklinde yürütülmektedir. Eğitimin uygulamalı kısmı ise Anatomi öğrenci laboratuarı yada araştırma laboratuarında başta kadavra, maket yada diğer eğitim materyalleri üzerinden yapılmaktadır. Anatomi Anabilim Dalında çoklu histokimyasal boyama yöntemleri, nöroanatomik çalışmalar, radyolojik ve kesitsel anatomik çalışmalar ve bilgisayar ortamında modelleme, üç boyutlu tıbbi ve anatomik animasyonlar yapılmaktadır.