GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Fakültede Histoloji ve Embriyoloji dersi ilk kez 1980 - 1981 ders yılında ikinci sınıf öğrencileriyle başlamıştır. Dersleri Patoloji Bilim Dalı üstlenmiştir. Anabilim Dalı''nın ilk Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Tahir Hatipoğlu''dur. Sırasıyla Anabilim Dalı Başkanları: Prof. Dr. M. Tahir Hatipoğlu (1982 - 1983), Prof Dr. Yüksel Saran (A.Ü. Tıp Fakültesinden geçici görevli, 1983 - 1984), Prof. Dr. Deniz Erdoğan (1984 - ). 1983 Ekim ayında G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Asistanı Müfide Görgün, G.Ü. Tıp Fakültesi''ne ilk asistan olarak atanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğan 02.05.1984''de Öğretim Üyeliği’ne ve Anabilim Dalı Başkanlığı''na atanmıştır ve Anabilim Dalı’nı kurmuştur Anabilim Dalımızın Araştırma Olanakları ve Çalışma İçerikleri: Anabilim Dalımız demirbaşları ile yapılabilen her tür araştırmalar yapılmaktadır. Elektron mikroskop alanında ince yapısal tanımlamalar, bulgular, tanılar organ ve doku düzeyinde yapılmaktadır. Işık mikroskop düzeyinde tüm araştırmalar, immünohistokimyasal tüm çalışmalar yapılmaktadır. Konu olarak; yanık ve kesi yara dokuları, ilaç uygulamaları, embriyolojik dokular, gelişim olayları, iskelet boyamaları, histokimyasal yöntem uygulamaları gibi.