GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Fizyoloji,"organizma canlılığını nasıl korur, nasıl çalışır?" sorularına cevap arayan bir bilimdir. Bu yüzden de fizyoloji tıp eğitiminin bel kemiğidir.  Organizmanın nasıl çalıştığını anlamak, hastalıkların mekanizmalarını çözmek ve tedavi yöntemleri geliştirebilmek için esastır.

Eğitim alanındaki öncelikli amacımız tıp ve lisansüstü öğrencilerimizi en güncel bilimsel verilere sahip, sorgulayan,araştıran ve etik kurallara uygun nitelikli bilimsel veri üretebilen bilim insanları olarak yetiştirebilmektir.

Eğitim süreci içerisinde hücre ve organ sistemleri fizyolojisi öğretilmekte ve öğrenciler araştırma projelerinde çalışarak araştırma planlama ve deney yapma, veri analizi, yöntem geliştirme gibi konularda kendilerini geliştirmektedirler. 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı; kuruluşundan buyana 40 yıldır Lisans ve Lisansüstü düzeyde (Yüksek Lisans, Doktora ve TıptaUzmanlık) eğitim ve araştırma  hizmeti vermektedir.Fizyoloji AD’da şimdiye kadar 35 Yüksek Lisans, 35 Doktora, 15 Tıpta UzmanlıkTezi tamamlanmış ve toplamda 85 lisansüstü öğrencimiz mezun olmuştur. Halen 8doktora, 4 Tıpta Uzmanlık, 1 yüksek lisans ve 1 bilimsel hazırlık programıöğrencimiz eğitimlerine devam etmektedir. Eğitim ve araştırma faaliyetlerimizinyürütülmesinde şu anda 5 öğretim üyesi, 2 Öğretim Görevlisi (uygulamalıalan)  ve 4 Araştırma Görevlisi  kadrolu olarak görev almaktadır.  

Fizyoloji AD Akademik Kadro:

Prof. Dr. Sibel DİNÇER  (AnabilimDalı Başkanı)

Prof. Dr. K. Gonca AKBULUT

Prof. Dr. Çiğdem ÖZER

Doç. Dr. Şevin GÜNEY

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Meltem SEVGİLİ

Öğr. Gör. Dr. Pelin TÜRKKAN

Öğr. Gör. Dr. Hilal KORKMAZ

Arş. Gör. Dr. A. Hulusi YEŞİL

Arş. Gör. Dr. Aslı Nur BAHAR

Arş. Gör. Dr. Hatice Betül MOĞULKOÇ

Arş. Gör. Dr. Esra TEKİN

Arş. Gör. Dr. Burak KAYABAŞI