GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1980 yılında Doç. Dr. Hikmet PEKCAN’ın Öğretim üyesi olarak atanması ile kurulmuştur. 1981 yılında Dr. M. Ali BUMİN ve Dr. Berdan AKALIN, 1984 yılında Dr. Çiğdem BUMİN Anabilim Dalımızda göreve başlamıştır. 

1984 yılında Sağlık Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında yapılan bir protokol ile Gölbaşı Eğitim Araştırma Bölge Başkanlığı Hizmet Bölgesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Eğitim ve Araştırma Bölgesi olmuştur. Böylece Tıp Fakültemiz Dönem 6 öğrencileri Kırsal Hekimlik yapma olanağına kavuşmuştur. Bölgedeki Gökçehöyük, Beynam ve Ahiboz sağlık ocaklarının bahçesinde fakültemiz tarafından yaptırılan öğrenci lojmanları da bu dönem hizmete girmiştir. Öğrencilerimizin geceleri lojmanda kalması ile birlikte, sağlık ocaklarında hafta içi Halk Sağlığı Stajı başlatılmıştır.

Prof. Dr. Hikmet PEKCAN 1988 yılında Gaziantep Üniversitesi’ne atanarak fakültemizden ayrılmıştır. Anabilim Dalımızda 1989 yılında Dr. Remzi AYGÜN Yardımcı Doçent, 1990 yılında Dr. Sefer AYCAN öğretim görevlisi olarak göreve başlamıştır.

Prof. Dr. Berdan AKALIN 1994 yılında yaş haddinden, Prof. Dr. Çiğdem BUMİN 1995 yılında kendi isteği ile emekli olarak fakültemizden ayrılmışlardır.

1997 yılında Dr. Işıl MARAL, 2000 yılında Dr. Seçil ÖZKAN, 2004 yılında Dr. Mustafa Necmi İLHAN ve Dr. Fatma Nur BARAN AKSAKAL, 2014 yılında Dr. Asiye UĞRAŞ DİKMEN, 2019 yılında Dr. Hakan TÜZÜN Öğretim Görevlisi olarak Anabilim Dalımızda göreve başlamışlardır. 

Doç. Dr. Işıl MARAL 2008 yılında Marmara Üniversitesine geçmiştir. Prof. Dr. M. Ali BUMİN 2013 yılında, Prof. Dr. Remzi AYGÜN 2014 yılında yaş haddinden emekli olmuştur, Prof. Dr. Sefer AYCAN 2018 yılında Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev almıştır.

Ekim 2019 itibari ile Anabilim Dalımızda 4 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 20 araştırma görevlisi çalışmaktadır.

Anabilim Dalımızda İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı 1993, Çevre Sağlığı Bilim Dalı 2017’de kurulmuştur.  

Anabilim Dalımız başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı, Birleşmiş Miletler Kuruluşları (WHO, UNFPA, UNODC vb), Avrupa Birliği Kuruluşları (EMCDDA vb), Sendika ve STK’lar ile birlikte pek çok Halk Sağlığı konusunda birlikte çalışmaktadır.