GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Farmakognozi Anabilim Dalı’nın temel amacı doktora seviyesinde teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı araştırma çalışmaları yaptırmaktır. Lisansüstü dersleri doğal ürünlerle ilgili olup, başlıca; bitki taksonomi ve morfolojisi, bitkisel drogların morfolojik ve mikroskobik analizi, farmakognozide pratik çalışma teknikleri, ayırma teknikleri farmasötik biyoteknolojide genel kavramlar, biyolojik taramada genel kavramlar, enstrümental analiz yöntemleri vb. .