GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Anabilim Dalında  5 Profesör , 3 Doçent , 1 doktora dereceli öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi tam zamanlı olarak çalışmaktadır.Halen programda 22 doktora öğrencisi kayıtlıdır. Dersler ve araştırmalar, ilaç toksisitesi, genetik toksikoloji,moleküler toksikoloji, hedef organ toksisitesi,toksikolojik risk değerlendirme, mesleki ve çevresel toksikoloji, gıda güvenliği , biyokimyasal toksikoloji alanında yapılmaktadır. Kullanım Alanları (laboratuar v.s): 1 Öğrenci laboratuvarı, 4 araştırma laboratuvarı ve 1 merkez Laboratuvarı.