GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Farmasötik veya medisinal kimya, biyolojik ve farmasötik bilimlerle ilişkili temel kavramları içeren kimya temelli bir disiplindir. Biyolojik olarak aktif bileşiklerin keşfi, tasarımı, geliştirilmesi, tanımlanması ve hazırlanması, bu bileşiklerin metabolizması, moleküler seviyede etki mekanizmaları ve yapı-etki ilişkilerinin kurulması ile ilgilenmektedir. Farmasötik kimya, ilaç moleküllerinin yapı-etki ilişkileri üzerinde durarak, hem kimyasal hem farmakolojik prensiplerin açık bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır ve bu yönden sentetik organik kimya ve moleküler farmakoloji alanlarının ortak paydası olarak görülebilir.