GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Anabilim Dalının Akademik Kadrosu; 4 Profesör, 2 Doç., 1 Yrd.Doç.,5 Dr. Arş. Gör.,10 Arş. Gör.Farmasötik Teknoloji sentetik ve doğal ilaç etkin maddelerinin hastaya uygulanabilecek ilaç şekli haline gelebilmesi için gerekli bilimsel temelleri , endüstriyel imalatını ve klinikte uygulanışını araştıran bilim dalıdır. Dersler ve araştırmalar konvansiyonel ve denetimli/modifiye salım yapan ilaç şekillerinin geliştirilmesi, yeni ilaç taşıyıcı sistemler, nanoteknoloji ve biyoteknolojinin ilaç araştırma geliştirmedeki uygulamaları, biyoyararlanım biyoeşdeğerlik, farmakokinetik, çözünme tayinleri, endüstriyel ilaç üretimi, kalite kontrolleri, raf ömrü ve stabilite tayinleri, steril ilaç üretimi, iyi imalat uygulamaları, radyofarmasötikler ve benzeri konularda güncel bilgileri içermektedir.