GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalının temelini 1972 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi (A.İ.T.İ.A.)'ne bağlı olarak bulunan Dişhekimliği Yüksek Okulu bünyesinde hizmet veren Protez kliniği oluşturmaktadır. 1982 yılında kurulan Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi bünyesinde Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı adı altında yapılanarak aynı tarihte kurulan G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün açmış olduğu doktora programlarını da gerçekleştirmeye başlamıştır. İlk Anabilim Dalı Başkanlığı görevine Prof. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ atanmıştır. Bu gün Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 2 kat Öğrenci Kliniği, Öğretim Üyeleri Kliniği, Protez, Preklinik ve Fantom laboratuarlarında hizmet vermektedir. Protetik Diş Tedavisi Ana bilim Dalında, 18 profesör, 3 doçent, 1 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 37 diş hekimi de halen ana bilim dalında doktara eğitimine devam etmektedir. Değerlendirmede Üniversitenin notlandırma sistemi kullanılmaktadır.