GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Pedodonti Ana bilim Dalında, 6 profesör, 4 doçent  bulunmaktadır. Pedodonti Ana bilim Dalında 29 ünit, 1 toplantı odası, 1 laboratuar, 1 radyoloji ünitesi, 20 kişi kapasiteli asistan odası ve öğretim üyeleri odaları bulunmaktadır.  Ağırlıklı araştırma konuları; Diş hekimi ve çocuk hasta ilişkileri; Çocuğun büyüme gelişimi ile birlikte oro-dento-fasial gelişim; Çocuklarda ağız diş enfeksiyonları; Çocuk hastada muayene-tanı-teşhis yöntemleri; Travmatik diş yaralanmaları; girişimsel tedavi uygulamaları; zihinsel özürlü çocuklardaki dental problemler; Pedodontide bilimsel araştırma ilkeleri ve etik başlıklarından oluşmaktadır.  Ana bilim Dalında 1 anestezi uzmanı, 4 hemşire, 1 teknisyen, 1 ana bilim dalı sekreteri  hizmet vermektedir. Değerlendirmede Üniversitenin notlandırma sistemi kullanılmaktadır.