GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Anabilim Dalımızın temelini 1972 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi (A.İ.T.İ.A.)''''ne bağlı olarak bulunan Dişhekimliği Yüksek Okulu bünyesinde hizmet veren Cerrahi kliniği oluşturmaktadır. Bir küçük ameliyathane ve 4 ünit ile başlanılan hizmet 1975 ve 1982 yıllarındaki yer değişiklikleri ve yapılanmalar ile daha kapsamlı hale gelmiştir. 1982 yılına kadar Cerrahi kliniği sorumluluğu halen anabilim dalımız öğretim üyesi olan Prof. Dr. Nadir GÜNGÖR tarafından yürütülmüştür.1982 yılında kurulan Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi bünyesinde Ağız,Diş,Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı adı altında yapılanarak aynı tarihte kurulan G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün açmış olduğu doktora programlarını da gerçekleştirmeye başlamış ve 50 nin üzerinde Doktora Tezi başarı ile tamamlanmıştır. Anabilim Dalımız halen 10 ünitli klinik ile, 5 yataktan oluşan tam donanımlı servisi, 1 lazer ünitesi, 8 ünitli lokal ameliyathane ve 2 adet genel ameliyathane odasında hizmet vermeye devam etmektedir. Anabilim Dalımızda Ağız,Diş,Çene Hastalıkları ve Cerrahisinin ilgi alanında yer alan tüm medikal ve cerrahi girişimler lokal ve genel anestezi altında gerçekleştirilmekte yanısıra sedasyon uygulamaları ile de özellikle bazı hasta gruplarında sadece cerrahi değil, diğer disiplinlerinde dahil olması ile tüm dental tedaviler rutin olarak yerine getirilebilmektedir.