GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- Programı tamamlayan öğrenciler; 1 Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlayabilme
2- 2 Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenleyebilme
3- 3 Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenleyebilme
4- 4 Eğitim faaliyetlerini yürütebilme
5- 5 Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade edebilme
6- 6 Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanabilme
7- 7 Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretebilme
8- 8 Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapabilme
9- 9 Etkin dinleyebilme
10- 10 Empati kurabilme
11- 11 Özgün ürünler oluşturabilme
12- 12 Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütebilme
13- 13 Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtabilme
14- 14 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olabilme
15- 15 Bir yabancı dili temel düzeyde kullanabilme
16- 16 Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanabilme
17- 17 Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapabilme
18- 18 Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirebilme
19- 19 Kendini tanıyabilme ve geliştirebilme
20- 20 Eleştirel düşünebilme ,Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşabilme ,Ulusal ve uluslararası gelişmelere duyarlı olabilme ,Ulusal ve uluslararası farklı kültürlere saygı duyabilme