GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- Türk Dili ve Edebiyatı eğitimindeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirme
2- Türk Dili ve Edebiyatı hakkında doktora düzeyinde güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma
3- Türk Dili ve Edebiyatı metinlerini, disiplinler arası yaklaşımla araştırıp açıklayabilme ve yeni bilgiler üretebilme
4- Türk Dili ve Edebiyatı ile kültürünün araştırılması ve öğretiminde güncel bilgi ve becerilere sahip olma
5- Türk Dili ve Edebiyatı konularına ve eğitimine yeni bilgilerle sistematik bir biçimde yaklaşabilme
6- Alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7- Alanındaki fikirlerin eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilme
8- Alanındaki problemleri saptama, tanımlama, tartışma ve çözüm üretebilme
9- Alanında özgün çalışmalar yaparak bilime katkıda bulunabilme
10- İnceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde çağdaş bilgi ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme