GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Dil Öğretimi Metotları ve Uygulamaları/4610108
Dersin Adı: Dil Öğretimi Metotları ve Uygulamaları
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe-Almanca
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr.Şerif Oruç
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/soruc
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  www.sorucgazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenme kuramları, davranışçı ve bilişsel öğrenme kuramları
Beyin temelli öğrenme kuramı, Gestaltçı öğrenme kuramı Öğretim Yöntemleri, Dil Bilgisi Çeviri Yöntemi, Kuramsal ve uygulama
Dolaysız yöntem, Kuramsal ve uygulama, İşitsel-dilsel ve işitsel-görsel yöntem, Kuramsal ve uygulama
Seçmeli(karma)yöntem,Kuramsal ve uygulama İletişimsel yöntem,Kuramsal ve uygulama
kültürler arası iletişimsel yöntem,Kuramsal ve uygulama Diğer yöntemler, doğal yöntem,Kuramsal ve uygulama
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Plan, Konuların tanıtımı
2. Hafta  Öğrenme kuramları, davranışçı ve bilişsel öğrenme kuramları
3. Hafta  Çağrışımcıöğrenme kuramı, duyuşsal öğrenme kuramı
4. Hafta  Beyin temelli öğrenme kuramı, Gestaltçı öğrenme kuramı
5. Hafta  Öğretim Yöntemleri, Dil Bilgisi Çeviri Yöntemi,Kuramsal ve uygulama
6. Hafta  Dolaysız yöntem, Kuramsal ve uygulama
7. Hafta  İşitsel-dilsel ve işitsel-görsel yöntem,Kuramsal ve uygulama
8. Hafta  Seçmeli(karma)yöntem,Kuramsal ve uygulama
9. Hafta  Vize
10. Hafta  İletişimsel yöntem,Kuramsal ve uygulama
11. Hafta  kültürler arası iletişimsel yöntem,Kuramsal ve uygulama
12. Hafta  Diğer yöntemler, doğal yöntem,Kuramsal ve uygulama
13. Hafta  Esinlemeli yöntem,Tüm fiziksel tepki yöntemi,Kuramsal ve uygulama
14. Hafta   Anlama öncelikli yaklaşım, danışmanlı dil öğretimi,Kuramsal ve uygulama
15. Hafta  Sessizlik yöntemi, tiyatro yöntemi,Kuramsal ve uygulama
16. Hafta  yarıyılın değerlendirilmesi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Handbuch Fremdsprachenunterricht(Bausch-Christ-Krumm),Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterricht(G.Neuner-H.Hunfeld),Yabancı Dil Öğretimi(Ö.Demirel), Yabancı Dil öğretim Yöntemleri(Ö.Demircan)Öğrenme Öğretme (Y.Özden)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
10
3
30
 Okuma Faaliyetleri
8
3
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
5
3
15
 Rapor hazırlama
5
3
15
 Sunu hazırlama
7
3
21
 Sunum
10
3
30
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
209
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
-Dilbilim, dil bilimleri, dil öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve eğitim bilimleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme. - Toplumsal ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olma. - Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma. - Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme. - Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme. - Yaşam boyu öğrenme sürecinin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme.X
2
Dilbilim, dil bilimleri, dil öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve eğitim bilimleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme.X
3
Dilbilim, dil bilimleri, dil öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve eğitim bilimleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme.X
4
Dilbilim, dil bilimleri, dil öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve eğitim bilimleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme.X
5
Dilbilim, dil bilimleri, dil öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve eğitim bilimleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme.X
6
Dilbilim, dil bilimleri, dil öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve eğitim bilimleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme.X
7
Dilbilim, dil bilimleri, dil öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve eğitim bilimleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme.X
8
Dilbilim, dil bilimleri, dil öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve eğitim bilimleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme.X
9
Dilbilim, dil bilimleri, dil öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve eğitim bilimleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme.X
10
Dilbilim, dil bilimleri, dil öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve eğitim bilimleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme.X
11
Dilbilim, dil bilimleri, dil öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve eğitim bilimleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme.
12
Dilbilim, dil bilimleri, dil öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve eğitim bilimleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme.
13
Dilbilim, dil bilimleri, dil öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve eğitim bilimleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme.
14
Dilbilim, dil bilimleri, dil öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve eğitim bilimleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme.
15
Dilbilim, dil bilimleri, dil öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve eğitim bilimleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme.
16
Dilbilim, dil bilimleri, dil öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve eğitim bilimleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme.
17
Dilbilim, dil bilimleri, dil öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve eğitim bilimleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme.
18
Dilbilim, dil bilimleri, dil öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve eğitim bilimleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme.
19
Dilbilim, dil bilimleri, dil öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve eğitim bilimleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme.
20
Dilbilim, dil bilimleri, dil öğretimi, edebiyat, çeviribilim ve eğitim bilimleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme.