GAZI UNIVERSITY INFORMATION PACKAGE - 2019 ACADEMIC YEAR

COURSE DESCRIPTION
TURKISH I/TÜR101
Course Title: TURKISH I
Credits 2 ECTS 2
Course Semester 3 Type of The Course Compulsory
COURSE INFORMATION
 -- (CATALOG CONTENT)
 -- (TEXTBOOK)
 -- (SUPPLEMENTARY TEXTBOOK)
 -- (PREREQUISITES AND CO-REQUISITES)
 -- LANGUAGE OF INSTRUCTION
  Turkish
 -- COURSE OBJECTIVES
 -- COURSE LEARNING OUTCOMES
Dilin tanımı, işlevleri, Türkçenin temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
Dil ile düşünce arasındaki ilişkiyi bilir. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilir.
Kendini doğru ve etkili ifade etme becerisi kazanır.
Alanı ile ilgili konularda bilimsel metin oluşturur. Alanı ile ilgili bilimsel metinleri anlar ve değerlendirir.
Yazma becerisini geliştirir. Yazılı metin türleri tanır.
Karşılaşılan metin türüne göre muhakeme yeteneği kazanır.
Yazma çalışmalarında yazım ve noktalama ile ilgili kurallara uyar. 11. Kompozisyon kurallarını bilir ve uygular.
Amacına uygun metin oluştururken metin türlerinden yararlanır
Metinler üzerinde uygulama yapar.
Resmi yazılar ( dilekçe, tutanak, rapor öz geçmiş) oluşturur.

 -- MODE OF DELIVERY
  Bu ders sadece örgün ve yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --WEEKLY SCHEDULE
1. Week  Dilin tanımı, Türk dilinin temel özellikleri, dil­ kültür ilişkisi ve dilin kültür taşıyıcılık özelliği. Konuşma ve yazı dilinin farkı
2. Week  Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve özellikleri, Türk dilinin tarihi dönemleri ve önemli eserleri.
3. Week  Noktalama işaretlerinin kullanımı ve önemi.
4. Week  Yazım kuralları: Bazı ek ve edatların yazılışı. Özel adların, sayıların, alıntı kelimelerin yazılışı. Büyük ve küçük harflerin kullanıldığı yerler
5. Week  Resmi yazışmalar: Dilekçe, tutanak. Bu türlerle ilgili uygulama çalışması.
6. Week  Resmi yazışmalar. Rapor, iş mektubu, öz geçmiş. Bu türlerle ilgili uygulama çalışması.
7. Week  Sözcük düzeyindeki güncel anlatım bozuklukları.
8. Week  Cümle düzeyindeki anlatım bozuklukları.
9. Week  Paragraf oluşturma
10. Week  Paragraflardan metin oluşturma kompozisyon yazma uygulamaları
11. Week  Paragraf çözümleme.
12. Week  Alanı ile ilgili metin oluşturma
13. Week  Eleştiri ve değerlendirme yazısı inceleme
14. Week  Eleştiri ve değerlendirme yazısı oluşturma.
15. Week  
16. Week  
 -- TEACHING and LEARNING METHODS
 -- ASSESSMENT CRITERIA
 
Quantity
Total Weighting (%)
 Midterm Exams
0
30
 Assignment
2
10
 Application
0
0
 Projects
0
0
 Practice
0
0
 Quiz
0
0
 Percent of In-term Studies  
40
 Percentage of Final Exam to Total Score  
60
 -- WORKLOAD
 Activity  Total Number of Weeks  Duration (weekly hour)  Total Period Work Load
 Weekly Theoretical Course Hours
14
2
28
 Weekly Tutorial Hours
0
 Reading Tasks
2
6
12
 Searching in Internet and Library
0
 Material Design and Implementation
0
 Report Preparing
0
 Preparing a Presentation
0
 Presentation
0
 Midterm Exam and Preperation for Midterm Exam
1
5
5
 Final Exam and Preperation for Final Exam
1
5
5
 Other (should be emphasized)
0
 TOTAL WORKLOAD: 
50
 TOTAL WORKLOAD / 25: 
2
 Course Credit (ECTS): 
2
 -- COURSE'S CONTRIBUTION TO PROGRAM
NO
PROGRAM LEARNING OUTCOMES
1
2
3
4
5
1Sufficient knowledge on mathematics, science and computer engineering; ability to apply theoretical and practical knowledge in these areas to model and solve complex engineering problemsX
2Ability to identify, define, formulate and solve complex engineering problems; ability to choose and apply appropriate analysis and modelling methods for these purposesX
3Ability to design a complex system, process, device, software, algorithm, or product under realistic constraints and circumstances to meet certain requirements; ability to apply modern design techniques for this purposeX
4Ability to choose, develop and use modern techniques and tools necessary for engineering applications; ability to effectively use computing technologiesX
5Ability to design and implement systems or experiments to solve complex engineering problems or investigate research topics in computer engineering; collect and interpret data to evaluate and analyze the results of solutionsX
6Ability to work effectively in intradisciplinary and interdisciplinary teams or individuallyX
7Ability to efficiently prepare, evaluate and interpret reports; ability to generate design and production reportsX
8Ability to make presentations, conduct effective verbal and written communication, and give clear directions in Turkish and EnglishX
9Awareness of the necessity of lifelong learning; ability to access information, follow scientific and technological developments; ability to perpetually renew oneselfX
10Awareness of professional and ethical responsibility, ability to act in accordance with ethical principlesX
11Ability to apply knowledge on project management, risk management and change managementX
12Awareness of entrepreneurship, innovation, and sustainable developmentX
13Ability to devise local and global solutions to contemporary issues considering the effects of engineering applications on health, environment and securityX
14Awareness of the legal consequences of engineering solutionsX
15Ability to apply knowledge on software development process and documentation rulesX
16Knowledge on standards used in engineering applicationsX
17Awareness of occupational health and safety, information security and privacyX
 -- NAME OF LECTURER(S)
   (Doç. Dr. Yılmaz YEŞİL)
 -- WEB SITE(S) OF LECTURER(S)
   ()
 -- EMAIL(S) OF LECTURER(S)
   (yyesil@gazi.edu.tr)