GAZI UNIVERSITY INFORMATION PACKAGE - 2019 ACADEMIC YEAR

COURSE DESCRIPTION
TURKISH LANGUAGE II/TÜR102
Course Title: TURKISH LANGUAGE II
Credits 2 ECTS 2
Course Semester 4 Type of The Course Compulsory
COURSE INFORMATION
 -- (CATALOG CONTENT)
 -- (TEXTBOOK)
 -- (SUPPLEMENTARY TEXTBOOK)
 -- (PREREQUISITES AND CO-REQUISITES)
 -- LANGUAGE OF INSTRUCTION
  Turkish
 -- COURSE OBJECTIVES
 -- COURSE LEARNING OUTCOMES
Konuşmanın fiziksel ve zihinsel unsurlarını bilir. Vurgu, tınlama, söyleyiş bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur.
Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma yapar. Konuşma kurallarını uygular.
Konuşurken yaptığı telaffuz hatalarını düzeltir. Sözlü anlatım becerileri gelişir. Doğru ve akıcı konuşma becerisi kazanır. Okuma, anlama, dinleme kavram ve kurallarını bilir.
Konuşma eğitiminin asıl amacı olan duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilme becerisi kazanır
Konuşmada nefes kontrolünün, vurgulama ve tonlamanın düzgün bir diksiyon için gerekli olduğunu bilir.
Topluluk karşısında etkili bir konuşma yapabilme becerilerini gelişirtirir. Konuşurken kelimelerin ve kelime gruplarının amacına uygun kullanılması gerektiğini bilir.
Bireysel ilişkilerimizden, özel hayatımıza, iş hayatımızdan her türlü sosyal ilişkilerimize kadar geniş bir etki alanı bulunan beden dilinin önemini anlar. Beden dilini konuşma sırasında kullanmanın dinleyiciler üzerindeki etkisini kavrar.
Beden dilini ikili iletişimde kullanır. Yüz ifadeleri, ses tonu,jest, beden duruşu ve hareketleri, dokunma ve bakışların sözel olmayan iletişim yani beden dilinin kanalları olduğunu kavrar.
Beden dilinin kültürden kültüre farklılık gösterdiğini bilir.
Konuşma stratejilerini bilir ve uygular.

 -- MODE OF DELIVERY
  Bu ders sadece örgün ve yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --WEEKLY SCHEDULE
1. Week  Diksiyon iletişim, iletişim ögeleri ve türleri, iletişimi engelleyen unsurlar, konuşma ile ilgili temel kavram ve terimler.
2. Week  Sesin oluşmasını sağlayan fiziksel unsurlar ve uygulamalı çalışmalar.
3. Week   Nefes eğitimi ve soluğu kontrol etme, uygulamalı çalışmalar. Vurgu, tonlama, durak, kavşak, ezgi.
4. Week  Sesin oluşmasını sağlayan zihinsel, psikolojik, sosyal ve kültürel unsurlar ve uygulamalı çalışmalar.
5. Week  Konuşmacıda bulunması gereken özellikler. Konuşma ile ilgili olan diğer kavramlar. Konuşmada beden dilinin kullanılması, sözsüz iletişim. Bakış, göz teması, yüz ifadesi
6. Week  Konuşmada beden dilini kullanılması
7. Week  Konuşmada beden dili, sözsüz iletişim ve uygulamalı çalışmalar, İzlenim, ikna
8. Week  Hazırlıksız konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. Telefonda, toplum içinde, ilk karşılaşmada konuşma
9. Week  Hazırlıksız konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. Dergi, gazete, kısa film, reklam vs. üzerine kişisel duygu ve düşüncelerini anlatma.
10. Week  Hazırlıksız konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. Günlük hayatta karşılaşacakları durumlara göre uygulamalar yapılacaktır.
11. Week  Hazırlıklı konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. Hazırlıksız Konuşma Uygulamaları (görsellerden­ fotoğraf, karikatür, afiş, reklam, poster vs.- hareketle kişisel duygu ve düşüncelerini anlatma.
12. Week  Hazırlıklı Konuşma Uygulamaları (Hitabet, Söylev, Topluluk Önünde Konuşma, Münazara,)
13. Week   Hazırlıklı konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. (Açık Oturum, Forum, Panel)
14. Week  Hazırlıklı konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. (Sempozyum- Kolokyum.)
15. Week  -
16. Week  -
 -- TEACHING and LEARNING METHODS
 -- ASSESSMENT CRITERIA
 
Quantity
Total Weighting (%)
 Midterm Exams
1
60
 Assignment
0
0
 Application
0
0
 Projects
0
0
 Practice
0
0
 Quiz
0
0
 Percent of In-term Studies  
60
 Percentage of Final Exam to Total Score  
40
 -- WORKLOAD
 Activity  Total Number of Weeks  Duration (weekly hour)  Total Period Work Load
 Weekly Theoretical Course Hours
14
2
28
 Weekly Tutorial Hours
0
 Reading Tasks
0
 Searching in Internet and Library
1
2
2
 Material Design and Implementation
0
 Report Preparing
0
 Preparing a Presentation
1
8
8
 Presentation
1
2
2
 Midterm Exam and Preperation for Midterm Exam
0
 Final Exam and Preperation for Final Exam
1
10
10
 Other (should be emphasized)
0
 TOTAL WORKLOAD: 
50
 TOTAL WORKLOAD / 25: 
2
 Course Credit (ECTS): 
2
 -- COURSE'S CONTRIBUTION TO PROGRAM
NO
PROGRAM LEARNING OUTCOMES
1
2
3
4
5
1Adequate knowledge in mathematics, science and engineering subjects pertaining to the relevant discipline; ability to use theoretical and applied knowledge in these areas in complex engineering problems.
2Ability to identify, formulate, and solve complex civil engineering problems; ability to select and apply proper analysis and modeling methods for this purpose.
3Ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions, in such a way as to meet the desired result; ability to apply modern design methods for this purpose.environmental and social aspects.
4Ability to devise, select, and use modern techniques and tools needed for analyzing and solving complex problems encountered in civil engineering practice; ability to employ information technologies and to use at least one computer programming language effectively.
5Ability to design and conduct experiments, gather data, analyze and interpret results for investigating complex civil engineering problems or discipline specific research questions.
6Ability to work efficiently in intra-disciplinary and multi-disciplinary teams.
7Ability to work individually.
8Ability to communicate effectively in Turkish, both orally and in writing; ability to write effective reports and comprehend written reports.
9Knowledge of English of B1 level according to Common European Framework of Reference
10Prepare design and production reports, make effective presentations, and give and receive clear and intelligible instructions.
11Recognition of the need for lifelong learning; ability to access information, to follow developments in science and technology, and to continue to educate him/herself.
12Consciousness to behave according to ethical principles and professional and ethical responsibility.
13Knowledge on standards used in civil engineering practice.
14Knowledge about business life practices such as project management, risk management, and change management.
15Awareness in entrepreneurship, innovation; knowledge about sustainable development.
16Knowledge about the global and social effects of engineering practices on health, environment, and safety, and contemporary issues of the century reflected into the field of engineering.
17Awareness of the legal consequences of engineering solutions.
 -- NAME OF LECTURER(S)
   (Assoc. Prof. Yılmaz YEŞİL)
 -- WEB SITE(S) OF LECTURER(S)
   ( http://websitem.gazi.edu.tr/site/yyesil)
 -- EMAIL(S) OF LECTURER(S)
   ( yyesil@gazi.edu.tr)