GAZI UNIVERSITY INFORMATION PACKAGE - 2019 ACADEMIC YEAR

COURSE DESCRIPTION
TURKISH LANGUAGE I/TÜR101
Course Title: TURKISH LANGUAGE I
Credits 2 ECTS 2
Course Semester 3 Type of The Course Compulsory
COURSE INFORMATION
 -- (CATALOG CONTENT)
 -- (TEXTBOOK)
 -- (SUPPLEMENTARY TEXTBOOK)
 -- (PREREQUISITES AND CO-REQUISITES)
 -- LANGUAGE OF INSTRUCTION
  Turkish
 -- COURSE OBJECTIVES
 -- COURSE LEARNING OUTCOMES
Dilin tanımı, işlevleri, Türkçenin temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
Dil ile düşünce arasındaki ilişkiyi bilir. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilir.
Kendini doğru ve etkili ifade etme becerisi kazanır.
Alanı ile ilgili konularda bilimsel metin oluşturur.
Alanı ile ilgili bilimsel metinleri anlar ve değerlendirir.
Alanı ile ilgili bilimsel metinleri anlar ve değerlendirir.
Karşılaşılan metin türüne göre muhakeme yeteneği kazanır
Yazma çalışmalarında yazım ve noktalama ile ilgili kurallara uyar. Kompozisyon kurallarını bilir ve uygular.
Amacına uygun metin oluştururken metin türlerinden yararlanır.
Metinler üzerinde uygulama yapar. Resmi yazılar ( dilekçe, tutanak, rapor öz geçmiş) oluşturur.

 -- MODE OF DELIVERY
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --WEEKLY SCHEDULE
1. Week  Dilin tanımı, Türk dilinin temel özellikleri, dil­ kültür ilişkisi ve dilin kültür taşıyıcılık özelliği. Konuşma ve yazı dilinin farkı
2. Week  Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve özellikleri, Türk dilinin tarihi dönemleri ve önemli eserleri.
3. Week  Noktalama işaretlerinin kullanımı ve önemi.
4. Week  Yazım kuralları: Bazı ek ve edatların yazılışı. Özel adların, sayıların, alıntı kelimelerin yazılışı. Büyük ve küçük harflerin kullanıldığı yerler.
5. Week  Resmi yazışmalar: Dilekçe, tutanak. Bu türlerle ilgili uygulama çalışması.
6. Week  Resmi yazışmalar: Rapor, iş mektubu, öz geçmiş. Bu türlerle ilgili uygulama çalışması.
7. Week  Sözcük düzeyindeki güncel anlatım bozuklukları
8. Week   Ara sınav.
9. Week  Cümle düzeyindeki anlatım bozuklukları
10. Week  Paragraf oluşturma I.
11. Week  Paragraflardan metin oluşturma kompozisyon yazma uygulamaları
12. Week   Paragraf çözümleme
13. Week  Alanı ile ilgili metin oluşturma .
14. Week  Eleştiri ve değerlendirme yazısı inceleme. Eleştiri ve değerlendirme yazısı oluşturma.
15. Week  -
16. Week  -
 -- TEACHING and LEARNING METHODS
 -- ASSESSMENT CRITERIA
 
Quantity
Total Weighting (%)
 Midterm Exams
0
40
 Assignment
2
20
 Application
0
0
 Projects
0
0
 Practice
0
0
 Quiz
0
0
 Percent of In-term Studies  
60
 Percentage of Final Exam to Total Score  
40
 -- WORKLOAD
 Activity  Total Number of Weeks  Duration (weekly hour)  Total Period Work Load
 Weekly Theoretical Course Hours
14
2
28
 Weekly Tutorial Hours
0
 Reading Tasks
2
6
12
 Searching in Internet and Library
0
 Material Design and Implementation
0
 Report Preparing
0
 Preparing a Presentation
0
 Presentation
0
 Midterm Exam and Preperation for Midterm Exam
1
5
5
 Final Exam and Preperation for Final Exam
1
5
5
 Other (should be emphasized)
0
 TOTAL WORKLOAD: 
50
 TOTAL WORKLOAD / 25: 
2
 Course Credit (ECTS): 
2
 -- COURSE'S CONTRIBUTION TO PROGRAM
NO
PROGRAM LEARNING OUTCOMES
1
2
3
4
5
1Adequate knowledge in mathematics, science and engineering subjects pertaining to the relevant discipline; ability to use theoretical and applied knowledge in these areas in complex engineering problems.
2Ability to identify, formulate, and solve complex civil engineering problems; ability to select and apply proper analysis and modeling methods for this purpose.
3Ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions, in such a way as to meet the desired result; ability to apply modern design methods for this purpose.environmental and social aspects.
4Ability to devise, select, and use modern techniques and tools needed for analyzing and solving complex problems encountered in civil engineering practice; ability to employ information technologies and to use at least one computer programming language effectively.
5Ability to design and conduct experiments, gather data, analyze and interpret results for investigating complex civil engineering problems or discipline specific research questions.
6Ability to work efficiently in intra-disciplinary and multi-disciplinary teams.
7Ability to work individually.
8Ability to communicate effectively in Turkish, both orally and in writing; ability to write effective reports and comprehend written reports.
9Knowledge of English of B1 level according to Common European Framework of Reference
10Prepare design and production reports, make effective presentations, and give and receive clear and intelligible instructions.
11Recognition of the need for lifelong learning; ability to access information, to follow developments in science and technology, and to continue to educate him/herself.
12Consciousness to behave according to ethical principles and professional and ethical responsibility.
13Knowledge on standards used in civil engineering practice.
14Knowledge about business life practices such as project management, risk management, and change management.
15Awareness in entrepreneurship, innovation; knowledge about sustainable development.
16Knowledge about the global and social effects of engineering practices on health, environment, and safety, and contemporary issues of the century reflected into the field of engineering.
17Awareness of the legal consequences of engineering solutions.
 -- NAME OF LECTURER(S)
   ( Assoc. Prof. Yılmaz YEŞİL)
 -- WEB SITE(S) OF LECTURER(S)
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/yyesil)
 -- EMAIL(S) OF LECTURER(S)
   (yyesil@gazi.edu.tr)