GAZI UNIVERSITY INFORMATION PACKAGE - 2019 ACADEMIC YEAR

COURSE DESCRIPTION
ELECTIVE-II (READING AND WRITING READINESS)/OÖ413A
Course Title: ELECTIVE-II (READING AND WRITING READINESS)
Credits 2 ECTS 5
Semester 7 Compulsory/Elective Elective
COURSE INFO
 -- LANGUAGE OF INSTRUCTION
  Turkish
 -- NAME OF LECTURER(S)
  Prof. Dr. Adalet KANDIR
 -- WEB SITE(S) OF LECTURER(S)
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/akandir
 -- EMAIL(S) OF LECTURER(S)
  akandir@gmail.com
 -- LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT
Tells primary program the theoretical foundations.
Explains pre-school education program and the theoretical underpinnings.
Compares primary program with the pre-school education program.
Comments methods of assessment of children in primary school readiness.
Implements methods of assessing children´s readiness for primary education.
Develops recommendations for the responsibility of families to prepare for primary education.
Gives examples of activities with the aim of preparing them for primary education.
Prepares activities aimed at preparing primary school.
Groups in preparation for reading and writing activities.
Prepares activities reading and writing preparation. Implements the preparatory activities for children to reading and writing.
 -- MODE OF DELIVERY
  The mode of delivery of this course is Face to face
 -- PREREQUISITES AND CO-REQUISITES
  There is no prerequisite or co-requisite for this course.
 -- RECOMMENDED OPTIONAL PROGRAMME COMPONENTS
  There is no recommended optional programme component for this course.
 --COURSE CONTENT
1. Week  Definition of school readiness and factors affecting readiness
2. Week  The main objective of the primary education program.
3. Week  The main objectives of pre-school program.
4. Week  Pre-skills that are required first-year of primary education program.
5. Week  Preparatory work before the primary school.
6. Week  Family responsibilities to prepare for primary school.
7. Week  Prepare proposals for primary school teachers under the support program.
8. Week  Midterm
9. Week  Matters to be considered in preparing the necessary preparatory support program for primary school.
10. Week  Planning activities in preparation for primary school.
11. Week  Preparation and implementation support program for primary school preparation.
12. Week  Evaluation of primary school preparation support program.
13. Week  Classroom presentations and discussion of the program.
14. Week  Classroom presentations and discussion of the program.
15. Week  
16. Week  
 -- RECOMMENDED OR REQUIRED READING
  Üstün, Elif (2003). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Okuma Yazma Becerilerinin Gelişimi. Morpa Yayınev Akyol, Hayati (2008). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi. Pegem Akademi Yayıncılık Güneş, Firdevs (2008) Ses Temelli Cümle Yöntemi.Nobel Yayıncılık • Süleyman Çelenk, İlk Okuma Yazma Öğretiminde Kuluçka Dönemi • Firdevs Güneş, Türkçe Öğretiminde Günümüz Gelişmeleri ve Yapılandırmacı Yaklaşım • Ebru Deretarla Gül ve Servet Bal, Anasınıfı Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Bakış Açıları, Sınıf içi Kullanılan Materyal ve Etkinlikler İle Çocukların Okuma Yazmaya İlgisinin Değerlendirilmesi • Funda Acarlar, Pınar Ege, Turan Figen, Türk Çocuklarında Üst Dil Becerilerinin Gelişimi ve Okuma ile İlişkisi • Banu Yangın, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Altı Yaş Çocuklarının Yazmayı Öğrenme Hazırbulunuşluk Düzeyleri
 -- PLANNED LEARNING ACTIVITIES AND TEACHING METHODS
  Lecture, Question & Answer, Demonstration, Drill - Practise
 -- WORK PLACEMENT(S)
  yok
 -- ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA
 
Quantity
Percentage
 Mid-terms
1
40
 Assignment
1
20
 Exercises
0
0
 Projects
0
0
 Practice
0
0
 Quiz
0
0
 Contribution of In-term Studies to Overall Grade  
60
 Contribution of Final Examination to Overall Grade  
40
 -- WORKLOAD
 Efficiency  Total Week Count  Weekly Duration (in hour)  Total Workload in Semester
 Theoretical Study Hours of Course Per Week
14
3
42
 Practising Hours of Course Per Week
0
0
0
 Reading
7
3
21
 Searching in Internet and Library
7
3
21
 Designing and Applying Materials
0
0
0
 Preparing Reports
1
6
6
 Preparing Presentation
2
6
12
 Presentation
2
5
10
 Mid-Term and Studying for Mid-Term
1
6
6
 Final and Studying for Final
1
6
6
 Other
0
 TOTAL WORKLOAD: 
124
 TOTAL WORKLOAD / 25: 
4.96
 ECTS: 
5
 -- COURSE'S CONTRIBUTION TO PROGRAM
NO
PROGRAM LEARNING OUTCOMES
1
2
3
4
5
1Have basic content knowledge and practice for early childhood period.X
2Plan educational process intended to support development and learningX
3Organize healthy, supportive and stimulative educational environmentX
4Choose, use and prepare materialX
5Use alternative and effective learning methods in early childhood periodX
6Conduct educational activities considering individual differencesX
7Communicate with the families and provide family involvementX
8Work in collaboration with family, school and societyX
9Evaluate education program.X
10Monitor and evaluate children in different waysX
11Develop effective communication skillsX
12Develop awareness for daily usage of information technologyX
13Develop skills related to research, exploration and creating alternative solutionsX
14Develop sense of aesthetics and selectivity skillsX
15Have scientific and professional ethic valueX
16Plan a research, comment on research and make inferences.X
17Follow national and international developments in early childhood periodX
18Use Turkish efficiently and appropriately.X
19Update and develop oneself in teachingX
20Participate in professional activities organizationsX