GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- Temel tıp bilimleri hakkında genel bir nosyon ve fonksiyonel anatomi alanında bilgi kazandırmak.
2- Multidisipliner araştırmalarda yeterlilik sağlamak, araştırma laboratuarı malzemelerini kullanmayı öğrenmek ve gerekli tekniklerini öğrenmek.
3- Bilimsel makale okuma, değerlendirme ve yazma yeterliliğini geliştirmek ve Doktora programına katılabilmek için gerekli bilgi birikimini sağlamak.
4- Organlarının vücuttaki yerleşimleri ve seyirleri hakkında bilgi sahibi kılmak.
5- Organların işlevleri hakkında bilgi kazandırmak.
6- Organların komşulukları hakkında bilgi kazandırmak.
7- İnsan kadavrası hakkında bilgi sahibi yapmak.
8- Anatomik ve tıbbi terminolojiyi öğrenmek.
9- Kadavra diseksiyon teknikleri konusunda bilgi edindirmek.
10- Klinik durumlar ile ilgili anatomik bilgileri edindirmek