GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir yeni medya alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Yeni medya ile ilişkili olan bilimsel ve sanatsal disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3- Yeni medya alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 
4- Yeni medya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. 
5- Yeni medya alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni sanatsal yaklaşımlar geliştirebilme
6- Yeni Medya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında sanatsal, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerlere katkıda bulunabilme. 
7- Yeni Medya alanı ile ilgili sanat eseri üretebilme
8- Tez önerisi hazırlama ve alana yönelik birikimleri doğrultusunda tez yapabilme becerisini kazandırabilme. 
9- Yeni medya alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak kavramsal çözüm üretebilme. 
10- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre içinde sanatsal ve bilimsel projeler, etkinlikler gerçekleştirebilme