GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Uçak teknolojisi için gerekli temel matematik ve fen bilimleri bilgi birikimine sahiptir.
- Alanında karşılaştığı problemleri tespit edip çözüm üretir.
- Alanının gerektirdiği temel teknik resim bilgi ve becerisine sahiptir.
- Alanında gerekli olan teknik araç, gereç ve aletleri kullanabilme becerisine sahiptir.
- Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını ve bilgisayar destekli cihazları kullanır.
- Alanı ile ilgili konularda sahip oldukları bilgi, beceri ve düşüncelerini sözlü veya yazılı olarak Türkçe ve yabancı bir dilde muhatapları ile paylaşabilme ve iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
- Alanı ile ilgili konularda sosyal ve kültürel değerlere sahip çıkar ve bununla birlikte meslek etiğini de koruyarak iş sağlığı ve güvenliğini önemser.
- Alanı ile ilgili imalat yöntemlerini bilir, alet ve makineleri tanır ve kullanır.
- Alanında edinmiş olduğu standartları bilir ve uygular.
- Uçak bakım ve onarımı ile ilgili temel bilgil ve standartları bilir.
- Uçak bakım ve onarımı için gerekli alet ve malzemeleri kullanma becerisine sahiptir.
- Alanın gerektirdiği malzemeleri bilir, seçer ve sınıflandırabilir.
- Uçak teknolojisi ile ilgili temel elektrik - elektronik bilgi ve uygulama becerisine sahiptir.
- Uçak teknolojisinde kullanılan kompozit malzemeler hakkında temel bilgi birikimi ve üretim - montaj bilgisine sahiptir.
- Uçaklarda kullanılan çevrimleri, türbinli motorları oluşturan parçaları ve gaz türbinleri ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahiptir.
- Çalışma hayatında bireysel veya takım olarak çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine sahiptir.
- Alanı ile ilgili kontrol sistemlerinin temellerini bilir. Programlanabilir mantıksal denetleyicileri öğrenir. Temel düzeyde programlama yapabilir.
- Alanı ile ilgili robotik sistemlerini bilir. Bu sistemlere ait koordinat sistemlerine ve simülasyon yazılımlarını temel seviyede öğrenir.
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekli olduğunun farkına vararak, mesleki ve akademik olarak kendini sürekli yeniler.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Alanında karşılaştığı problemleri tespit edip çözüm üretir.
- Alanının gerektirdiği temel teknik resim bilgi ve becerisine sahiptir.
- Alanında gerekli olan teknik araç, gereç ve aletleri kullanabilme becerisine sahiptir.
- Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını ve bilgisayar destekli cihazları kullanır.
- Alanı ile ilgili imalat yöntemlerini bilir, alet ve makineleri tanır ve kullanır.
- Alanında edinmiş olduğu standartları bilir ve uygular.
- Uçak bakım ve onarımı ile ilgili temel bilgil ve standartları bilir.
- Uçak bakım ve onarımı için gerekli alet ve malzemeleri kullanma becerisine sahiptir.
- Alanın gerektirdiği malzemeleri bilir, seçer ve sınıflandırabilir.
- Uçak teknolojisi ile ilgili temel elektrik - elektronik bilgi ve uygulama becerisine sahiptir.
- Uçak teknolojisinde kullanılan kompozit malzemeler hakkında temel bilgi birikimi ve üretim - montaj bilgisine sahiptir.
- Uçaklarda kullanılan çevrimleri, türbinli motorları oluşturan parçaları ve gaz türbinleri ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahiptir.
- Alanı ile ilgili kontrol sistemlerinin temellerini bilir. Programlanabilir mantıksal denetleyicileri öğrenir. Temel düzeyde programlama yapabilir.
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekli olduğunun farkına vararak, mesleki ve akademik olarak kendini sürekli yeniler.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Alanında karşılaştığı problemleri tespit edip çözüm üretir.
- Alanı ile ilgili konularda sosyal ve kültürel değerlere sahip çıkar ve bununla birlikte meslek etiğini de koruyarak iş sağlığı ve güvenliğini önemser.
- Çalışma hayatında bireysel veya takım olarak çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine sahiptir.
- Alanı ile ilgili robotik sistemlerini bilir. Bu sistemlere ait koordinat sistemlerine ve simülasyon yazılımlarını temel seviyede öğrenir.
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekli olduğunun farkına vararak, mesleki ve akademik olarak kendini sürekli yeniler.
Öğrenme Yetkinliği
- Uçak teknolojisi için gerekli temel matematik ve fen bilimleri bilgi birikimine sahiptir.
- Alanında karşılaştığı problemleri tespit edip çözüm üretir.
- Alanının gerektirdiği temel teknik resim bilgi ve becerisine sahiptir.
- Alanında gerekli olan teknik araç, gereç ve aletleri kullanabilme becerisine sahiptir.
- Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını ve bilgisayar destekli cihazları kullanır.
- Alanı ile ilgili imalat yöntemlerini bilir, alet ve makineleri tanır ve kullanır.
- Alanında edinmiş olduğu standartları bilir ve uygular.
- Uçak bakım ve onarımı ile ilgili temel bilgil ve standartları bilir.
- Uçak bakım ve onarımı için gerekli alet ve malzemeleri kullanma becerisine sahiptir.
- Alanın gerektirdiği malzemeleri bilir, seçer ve sınıflandırabilir.
- Uçak teknolojisi ile ilgili temel elektrik - elektronik bilgi ve uygulama becerisine sahiptir.
- Uçak teknolojisinde kullanılan kompozit malzemeler hakkında temel bilgi birikimi ve üretim - montaj bilgisine sahiptir.
- Uçaklarda kullanılan çevrimleri, türbinli motorları oluşturan parçaları ve gaz türbinleri ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahiptir.
- Alanı ile ilgili kontrol sistemlerinin temellerini bilir. Programlanabilir mantıksal denetleyicileri öğrenir. Temel düzeyde programlama yapabilir.
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekli olduğunun farkına vararak, mesleki ve akademik olarak kendini sürekli yeniler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Alanında karşılaştığı problemleri tespit edip çözüm üretir.
- Alanı ile ilgili konularda sahip oldukları bilgi, beceri ve düşüncelerini sözlü veya yazılı olarak Türkçe ve yabancı bir dilde muhatapları ile paylaşabilme ve iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
- Alanı ile ilgili konularda sosyal ve kültürel değerlere sahip çıkar ve bununla birlikte meslek etiğini de koruyarak iş sağlığı ve güvenliğini önemser.
- Çalışma hayatında bireysel veya takım olarak çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine sahiptir.
- Alanı ile ilgili robotik sistemlerini bilir. Bu sistemlere ait koordinat sistemlerine ve simülasyon yazılımlarını temel seviyede öğrenir.
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekli olduğunun farkına vararak, mesleki ve akademik olarak kendini sürekli yeniler.
Alana Özgü Yetkinlik
- Uçak teknolojisi için gerekli temel matematik ve fen bilimleri bilgi birikimine sahiptir.
- Alanında karşılaştığı problemleri tespit edip çözüm üretir.
- Alanının gerektirdiği temel teknik resim bilgi ve becerisine sahiptir.
- Alanında gerekli olan teknik araç, gereç ve aletleri kullanabilme becerisine sahiptir.
- Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını ve bilgisayar destekli cihazları kullanır.
- Alanı ile ilgili konularda sahip oldukları bilgi, beceri ve düşüncelerini sözlü veya yazılı olarak Türkçe ve yabancı bir dilde muhatapları ile paylaşabilme ve iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
- Alanı ile ilgili konularda sosyal ve kültürel değerlere sahip çıkar ve bununla birlikte meslek etiğini de koruyarak iş sağlığı ve güvenliğini önemser.
- Alanı ile ilgili imalat yöntemlerini bilir, alet ve makineleri tanır ve kullanır.
- Alanında edinmiş olduğu standartları bilir ve uygular.
- Uçak bakım ve onarımı ile ilgili temel bilgil ve standartları bilir.
- Uçak bakım ve onarımı için gerekli alet ve malzemeleri kullanma becerisine sahiptir.
- Alanın gerektirdiği malzemeleri bilir, seçer ve sınıflandırabilir.
- Uçak teknolojisi ile ilgili temel elektrik - elektronik bilgi ve uygulama becerisine sahiptir.
- Uçak teknolojisinde kullanılan kompozit malzemeler hakkında temel bilgi birikimi ve üretim - montaj bilgisine sahiptir.
- Uçaklarda kullanılan çevrimleri, türbinli motorları oluşturan parçaları ve gaz türbinleri ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahiptir.
- Alanı ile ilgili kontrol sistemlerinin temellerini bilir. Programlanabilir mantıksal denetleyicileri öğrenir. Temel düzeyde programlama yapabilir.
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekli olduğunun farkına vararak, mesleki ve akademik olarak kendini sürekli yeniler.