GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.
2- Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.
3- Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.
4- Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.
5- - Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.
6- Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.
7- Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.
8- Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.
9- Eğitim programını değerlendirir.
10- Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.
11- Etkili iletişim becerileri geliştirir.
12- Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.
13- Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.
14- Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.
15- Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.
16- Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.
17- - Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.
18- Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.
19- Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.
20- Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.