GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ONKOLOJİK REHABİLİTASYON/FZT-1230
Dersin Adı: ONKOLOJİK REHABİLİTASYON
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kanser hakkındaki güncel bilgileri öğrenir.
Onkolojik rehabilitasyon alanında bilgiye ulaşmayı öğrenir
Değişik kanser türlerinde fizyoterapi değerlendirme yöntemlerini bilir
Değişik kanser türlerini tanır.
Kanser türüne özel uygulamaları bilir.
Onkolojik rehabilitasyonda özel fizyoterapi uygulamaları ile ilgili güncel bilgileri öğrenir
Kanser rehabilitasyonunda evreye özel fizyoterapi yaklaşımlarını bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kanser hakkında güncel bilgi
2. Hafta  Onkolojik rehabilitasyon kapsamı
3. Hafta  Onkolojik Rehabilitasyonun Korunma-Tanı-Operasyon Evrelerinde Fizyoterapi
4. Hafta  Onkolojik Rehabilitasyon Kemoterapi-Radyoterapi-Tanı ile Yaşama Evrelerinde Fizyoterapi
5. Hafta  Paliatif dönemde fizyoterapi
6. Hafta  Hematolojik Malignitelerde fizyoterapi yöntemleri
7. Hafta  Kök Hücre Naklinde Fizyoterapi
8. Hafta  Kas-Iskelet Sistemi Kanserlerinde fizyoterapi yaklaşımları
9. Hafta  Jinekolojik Kanserlerde fizyoterapi uygulamaları
10. Hafta  Genitoüriner Kanserlerinde fizyoterapi uygulamaları
11. Hafta  Meme Kanserinde fizyoterapi uygulamaları
12. Hafta  Lenfödemde Fizyoterapi uygulamaları
13. Hafta  Baş Boyun Kanserlerinde fizyoterapi uygulamaları
14. Hafta  Toraks Kanserlerinde fizyoterapi uygulamaları
15. Hafta  Sindirim Sistemi Kanserlerinde fizyoterapi uygulamaları
16. Hafta  Sinir sistemi Kanserlerinde fizyoterapi uygulamaları
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
0
0
 Sunu hazırlama
14
2
28
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
0
0
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü temel ölçme, değerlendirme ve tedavi tekniklerine yönelik uzmanlık düzeyinde kavramsal ve klinik bilgiye sahiptir.X
2
Uygulamalarını Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki yasa, yönetmelik ve mevzuatı takip ederek etik kurallar çerçevesinde yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında edinmiş olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek eleştirel bir gözle değerlendirir.X
4
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında edinmiş olduğu bilgileri problem çözme ve klinik karar vermede kullanır ve takım çalışması yapar.X
5
Bilgi teknolojileri, teknik ekipman, cihaz ve aletler hakkında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerini fizyoterapi ve rehabilitasyon alandaki sorunların çözümünde kullanır.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili araştırmaları etik değerleri gözeterek bağımsız olarak yürütür ve sorumluluklarını grup çalışmasına aktarır.X
7
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili deneysel, klinik veya tanımlayıcı bir çalışmayı planlar, çalışmalarında kanıta dayalı bilimsel araştırma yöntemlerini, yeni uygulamaları ve istatistiksel analiz yöntemlerini kullanır ve raporlar.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki çalışmalarını yazılı ve/veya sözlü olarak bilimsel bir toplantıda sunar ve ulusal ve uluslararası hakemli bir dergide yayınlar.X
9
Yaşam boyu öğrenmeye devam eder ve ulusal/uluslararası gelişmeleri basılı yayınlar, teknolojik araçlar ve veri tabanlarını takip ederek bilgisini derinleştirir.X
10
Toplum sağlığına ve sağlık politikalarına katkıda bulunur, eğitim, koruyucu ve rehabilitatif yaklaşımlar hakkında birey, aile ve toplumu bilinçlendirir.X
11
Avrupa dil portföyünde yer alan en az bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı uluslararası düzeyde mesleki ve akademik çalışmalarda alanıyla ilgili etkin iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyi).X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
13
Ulusal değerleri göz önünde tutarak fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki güncel gelişmeleri takip eder ve ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. İlke Keser)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( http://websitem.gazi.edu.tr/search/index/q/ilke+keser)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ilkekeser@gazi.edu.tr)