GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
NÖROLOJİK REHABİLİTASYONDA ARAŞTIRMA PLANLAMA/FZT-1220
Dersin Adı: NÖROLOJİK REHABİLİTASYONDA ARAŞTIRMA PLANLAMA
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Akademik yaşama başlarken, öğrencilikten farklı bir davranış biçimi olarak literatürü takip etme, araştırma yapma gibi becerileri benimsetme
Nörolojik rehabilitasyon ile ilgili bir araştırmayı planlayabilme
Nörolojik rehabilitasyon ile ilgili bir araştırmayı yürütebilme
Nörolojik rehabilitasyon ile ilişkili bir pilot çalışmayı tamamlama

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   Pilot bir çalışma planlama için araştırma tekniklerinin incelenmesi
2. Hafta   Nörolojik rehabilitasyon alanı ile ilgili bir hipotez oluşturma
3. Hafta   Hipotez ile ilişkili literatür inceleme ve tartışma
4. Hafta   Hipotezin testine uygun materyal ve metodun belirlenmesi
5. Hafta  Değerlendirme yöntemlerinin pratiği
6. Hafta  Hipotezin testi için istatistiksel analiz yöntemlerinin belirlenmesi
7. Hafta  Olguların değerlendirilmesi ve Sonuçların analizi
8. Hafta   Ara değerlendirme
9. Hafta   Planlanan müdahalenin uygulanması 1. seans
10. Hafta   Planlanan müdahalenin uygulanması 2. seans
11. Hafta   Planlanan müdahalenin uygulanması 3. seans
12. Hafta   Erken dönem sonuçların incelenmesi
13. Hafta   Araştırma sonuçlarının incelenmesi ve yorumlanması
14. Hafta   Sonuçların literatür ışığında yazılarak tartışılması
15. Hafta   Pilot çalışmanın sunumu
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
6
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
6
30
 Quiz
1
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
80
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
20
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
16
1
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
16
2
32
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
16
2
32
 Sunum
16
1
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
130
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü temel ölçme, değerlendirme ve tedavi tekniklerine yönelik uzmanlık düzeyinde kavramsal ve klinik bilgiye sahiptir.X
2
Uygulamalarını Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki yasa, yönetmelik ve mevzuatı takip ederek etik kurallar çerçevesinde yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında edinmiş olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek eleştirel bir gözle değerlendirir.X
4
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında edinmiş olduğu bilgileri problem çözme ve klinik karar vermede kullanır ve takım çalışması yapar.X
5
Bilgi teknolojileri, teknik ekipman, cihaz ve aletler hakkında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerini fizyoterapi ve rehabilitasyon alandaki sorunların çözümünde kullanır.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili araştırmaları etik değerleri gözeterek bağımsız olarak yürütür ve sorumluluklarını grup çalışmasına aktarır.X
7
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili deneysel, klinik veya tanımlayıcı bir çalışmayı planlar, çalışmalarında kanıta dayalı bilimsel araştırma yöntemlerini, yeni uygulamaları ve istatistiksel analiz yöntemlerini kullanır ve raporlar.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki çalışmalarını yazılı ve/veya sözlü olarak bilimsel bir toplantıda sunar ve ulusal ve uluslararası hakemli bir dergide yayınlar.X
9
Yaşam boyu öğrenmeye devam eder ve ulusal/uluslararası gelişmeleri basılı yayınlar, teknolojik araçlar ve veri tabanlarını takip ederek bilgisini derinleştirir.X
10
Toplum sağlığına ve sağlık politikalarına katkıda bulunur, eğitim, koruyucu ve rehabilitatif yaklaşımlar hakkında birey, aile ve toplumu bilinçlendirir.X
11
Avrupa dil portföyünde yer alan en az bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı uluslararası düzeyde mesleki ve akademik çalışmalarda alanıyla ilgili etkin iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyi).X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
13
Ulusal değerleri göz önünde tutarak fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki güncel gelişmeleri takip eder ve ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Arzu Güçlü Gündüz)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/arzuguclu)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (arzuguclu@gazi.edu.tr)