GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
NÖROŞİRURJİDE REHABİLİTASYON/FZT-2060
Dersin Adı: NÖROŞİRURJİDE REHABİLİTASYON
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Sinir sistemi ile ilgili cerrahi uygulamalar sonrası nörolojik fizyoterapi ile ilgili klinik problem çözme ve uygun fizyoterapi programını planlayabilme
Hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte hastayı değerlendirebilme, takip edebilme ve ekip çalışmasını öğrenme
Beyin ve sinir cerrahisinde kullanılan güncel yöntemler ile ilgili bilgi sahibi olma
Beyin ve sinir cerrahisinde kullanılan güncel fizyoterapi yaklaşımlarını takip etme ve eleştirel bakış açısı ile inceleyebilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Spinal kord anatomisi, patolojileri, cerrahi yaklaşımlar, pre-postop rehabilitasyon lisans bilgilerini gözden geçirme
2. Hafta  Spinal kord yaralanmalarında güncel fizyoterapi yaklaşımlarını ve kanıt düzeylerini inceleme
3. Hafta  Spinal kord yaralanmalarında ortezleme ve mobilite yardımcıları ile ilgili teknolojik gelişmelerin gözden geçirilmesi
4. Hafta  Disk patolojilerinin gözden geçirilmesi, güncel manuel, elektrofizyolojik ve egzersiz metodlarının incelenmesi
5. Hafta  Bel boyun okulu eğitim programının oluşturulması için literatür incelenmesi
6. Hafta  Bel-boyun okulu eğitim programının sunulması
7. Hafta  Kafa travması sonrası fizyoterapi prensiplerinin gözden geçirilmesi
8. Hafta  Kafa travması sonrası güncel fizyoterapi yaklaşımlarının incelenerek analiz edilmesi
9. Hafta  Ara değerlendirme
10. Hafta  Subaraknoid kanama sonrası erken ve geç dönem fizyoterapi prensiplerinin gözden geçirilmesi
11. Hafta  Subaraknoid kanama sonrası fizyoterapi yöntemlerinin literatürde incelenerek tartışılması
12. Hafta  İntrakranial tümörlerde fizyoterapi prensiplerinin gözden geçirilmesi.
13. Hafta  İntrakranial tümörlerde fizyoterapi ve yaşam kalitesi ile ilgili literatür incelemesi ve sunumu
14. Hafta  Spinal tümörler tümörlerde fizyoterapi prensiplerinin gözden geçirilmesi.
15. Hafta  Serebral anevrizma cerrahisi sonrası fizyoterapi
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
8
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
20
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
14
2
28
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
134
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü temel ölçme, değerlendirme ve tedavi tekniklerine yönelik uzmanlık düzeyinde kavramsal ve klinik bilgiye sahiptir.X
2
Uygulamalarını Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki yasa, yönetmelik ve mevzuatı takip ederek etik kurallar çerçevesinde yapar.
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında edinmiş olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek eleştirel bir gözle değerlendirir.X
4
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında edinmiş olduğu bilgileri problem çözme ve klinik karar vermede kullanır ve takım çalışması yapar.X
5
Bilgi teknolojileri, teknik ekipman, cihaz ve aletler hakkında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerini fizyoterapi ve rehabilitasyon alandaki sorunların çözümünde kullanır.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili araştırmaları etik değerleri gözeterek bağımsız olarak yürütür ve sorumluluklarını grup çalışmasına aktarır.X
7
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili deneysel, klinik veya tanımlayıcı bir çalışmayı planlar, çalışmalarında kanıta dayalı bilimsel araştırma yöntemlerini, yeni uygulamaları ve istatistiksel analiz yöntemlerini kullanır ve raporlar.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki çalışmalarını yazılı ve/veya sözlü olarak bilimsel bir toplantıda sunar ve ulusal ve uluslararası hakemli bir dergide yayınlar.X
9
Yaşam boyu öğrenmeye devam eder ve ulusal/uluslararası gelişmeleri basılı yayınlar, teknolojik araçlar ve veri tabanlarını takip ederek bilgisini derinleştirir.X
10
Toplum sağlığına ve sağlık politikalarına katkıda bulunur, eğitim, koruyucu ve rehabilitatif yaklaşımlar hakkında birey, aile ve toplumu bilinçlendirir.X
11
Avrupa dil portföyünde yer alan en az bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı uluslararası düzeyde mesleki ve akademik çalışmalarda alanıyla ilgili etkin iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyi).X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
13
Ulusal değerleri göz önünde tutarak fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki güncel gelişmeleri takip eder ve ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Arzu Güçlü Gündüz)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/arzuguclu)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (arzuguclu@gazi.edu.tr)