GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
LENFATİK SİSTEM GENEL ANATOMİSİ/ANT-1040
Dersin Adı: LENFATİK SİSTEM GENEL ANATOMİSİ
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Yüksek lisans düzeyindeki öğrenciye mezuniyet sonrası düzeyde insan anatomisi öğrenebilme, öğrendiği bu bilgileri gerektiği durumlarda klinik hizmetle
Lenfatik organların, lenf damarının ve düğümlerinin bulundukları yerleri, yapıları ve işlevlerini bütüncül yaklaşımla tanımlayabilme
Yüksek lisans eğitimi boyunca temel anatomi terminolojisi olan ‘Terminologia Anatomica’ ışığında tüm lenfatik sistem yapılarını latince ol

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Sözel anlatım, soru-cevap, maket ve/veya kadavra üzerinde gösterme
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Lenfatik sistem terminolojisi
2. Hafta  Lenf sistemi hakkında genel bilgiler
3. Hafta  Lenf damarları, truncuslar ve ductuslar
4. Hafta  Baş-boyun bölgesi lenf düğümleri-1
5. Hafta  Baş-boyun bölgesi lenf düğümleri-2
6. Hafta  Toraks bölgesi lenf düğümleri-1
7. Hafta  Toraks bölgesi lenf düğümleri-2
8. Hafta  Abdomen bölgesi lenf düğümleri-1
9. Hafta  Abdomen bölgesi lenf düğümleri-2
10. Hafta  Pelvis bölgesi lenf düğümleri-1
11. Hafta  Pelvis bölgesi lenf düğümleri-2
12. Hafta  Üst ekstremite lenf düğümleri
13. Hafta  Alt ekstremite lenf düğümleri
14. Hafta  Lenfatik sistem klinik anatomisi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
98
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Temel tıp bilimleri hakkında genel bir nosyon ve fonksiyonel anatomi alanında bilgi kazandırmak.X
2
Multidisipliner araştırmalarda yeterlilik sağlamak, araştırma laboratuarı malzemelerini kullanmayı öğrenmek ve gerekli tekniklerini öğrenmek.
3
Bilimsel makale okuma, değerlendirme ve yazma yeterliliğini geliştirmek ve Doktora programına katılabilmek için gerekli bilgi birikimini sağlamak.X
4
Organlarının vücuttaki yerleşimleri ve seyirleri hakkında bilgi sahibi kılmak.X
5
Organların işlevleri hakkında bilgi kazandırmak.X
6
Organların komşulukları hakkında bilgi kazandırmak.X
7
İnsan kadavrası hakkında bilgi sahibi yapmak.X
8
Anatomik ve tıbbi terminolojiyi öğrenmek.X
9
Kadavra diseksiyon teknikleri konusunda bilgi edindirmek.
10
Klinik durumlar ile ilgili anatomik bilgileri edindirmekX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr.Afitap ANIL , Prof.Dr.Tuncay Veysel PEKER , Prof.Dr.İ.Nadir GÜLEKON , Prof.Dr.Meltem BAHÇELİOĞLU , Doç.Dr.Zafer Kutay COŞKUN )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.gazi.edu.tr/~afitap , www.gazi.edu.tr/~tuncay , www.gazi.edu.tr/~inadir; www.gazi.edu.tr/~meltemb; www.gazi.edu.tr/~zkcoskun)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (afitap@gazi.edu.tr , tpeker@gazi.edu.tr , inadir@gazi.edu.tr , meltemb@gazi.edu.tr; mbahcelioglu@gmail.com , zcoskun@gazi.edu.tr)