GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GENİTO-ÜRİNER SİSTEM GENEL ANATOMİSİ/ANT-2020
Dersin Adı: GENİTO-ÜRİNER SİSTEM GENEL ANATOMİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Üreme organlarının yapı, işlev ve komşuluklarını tanımlayabilme
Boşaltım organlarının yapı, işlev ve komşulukları tanımlayabilme
Yüksek lisans düzeyindeki öğrenciye mezuniyet sonrası düzeyde insan anatomisi öğrenebilme, öğrendiği bu bilgileri gerektiği durumlarda klinik hizmetle
Yüksek lisans eğitimi boyunca temel anatomi terminolojisi olan ‘Terminologia Anatomica’ ışığında tüm genitoüriner sistem yapılarını latince olarak tan

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Genital (üreme) sistemi terminolojisi
2. Hafta  Kadın iç genital organları ve komşulukları,
3. Hafta  Kadın dış genital organları ve komşulukları
4. Hafta  Erkek iç genital organları ve komşulukları
5. Hafta   Erkek dış genital organları ve komşulukları
6. Hafta  Genital sistem damarları, lenfatikleri ve sinirleri
7. Hafta  Genital sistem klinik anatomisi
8. Hafta  Üriner (boşaltım) sistemi terminolojisi
9. Hafta   Böbrekler, dış ve iç yapısı, böreklerin komşulukları
10. Hafta   Üreter, bölümleri ve komşulukları
11. Hafta  Mesane, yapısı ve komşulukları
12. Hafta  Kadın ve erkek üretrası
13. Hafta  Üriner sistem damarları, lenfatikleri ve sinirleri
14. Hafta  Üriner sistem klinik anatomisi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Temel tıp bilimleri hakkında genel bir nosyon ve fonksiyonel anatomi alanında bilgi kazandırmak.X
2
Multidisipliner araştırmalarda yeterlilik sağlamak, araştırma laboratuarı malzemelerini kullanmayı öğrenmek ve gerekli tekniklerini öğrenmek.
3
Bilimsel makale okuma, değerlendirme ve yazma yeterliliğini geliştirmek ve Doktora programına katılabilmek için gerekli bilgi birikimini sağlamak.X
4
Organlarının vücuttaki yerleşimleri ve seyirleri hakkında bilgi sahibi kılmak.X
5
Organların işlevleri hakkında bilgi kazandırmak.X
6
Organların komşulukları hakkında bilgi kazandırmak.X
7
İnsan kadavrası hakkında bilgi sahibi yapmak.X
8
Anatomik ve tıbbi terminolojiyi öğrenmek.X
9
Kadavra diseksiyon teknikleri konusunda bilgi edindirmek.
10
Klinik durumlar ile ilgili anatomik bilgileri edindirmekX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Prof.Dr.Afitap ANIL , Prof.Dr.Tuncay Veysel PEKER , Prof.Dr.İ.Nadir GÜLEKON , Prof.Dr.Meltem BAHÇELİOĞLU , Doç.Dr.Zafer Kutay COŞKUN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.gazi.edu.tr/~afitap , www.gazi.edu.tr/~tuncay , www.gazi.edu.tr/~inadir; www.gazi.edu.tr/~meltemb; www.gazi.edu.tr/~zkcoskun)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (afitap@gazi.edu.tr , tpeker@gazi.edu.tr , inadir@gazi.edu.tr , meltemb@gazi.edu.tr; mbahcelioglu@gmail.com , zcoskun@gazi.edu.tr)